Kâtip Çelebi’nin 17. Yüzyıldaki İhtilaflı Meselelere Yaklaşımı

Bu yazıda Kâtip Çelebi’nin “Mîzânü’l-Hakk Fî İhtiyâri’l-Ehakk[1]” adlı eseri bağlamında devrindeki ihtilaflı meselelere nasıl yaklaştığı ve yaklaşımının arka planındaki saikler

Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi

Tarihyazımı, ülkelerin kalkınmasına paralel olarak gelişen ve sistemleşen bir süreçtir. Yeryüzünde gelişmişlik iddiasında bulunan ülkeler ve toplumlar, iddialarını tarih ilmini

Gelenek, Sanat ve Medeniyet

Künye: Gelenek, Sanat ve Medeniyet, Sadettin Ökten, Sufi Kitap, İstanbul, 2016 *** “Başka kültürlerde de şiir, aklın maverasında metafizik mecralar

Dünya Tarihinde Bir Amnezi: Osmanlı’yı Hatırlayamamak yahut Düzmece Anılar

Önceki yazımda Türkiye tarihi incelenirken üç ayrı bağlama dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve Osmanlı ile Cumhuriyetin irtibatını, Zürcher’in eseri

Edebiyat Yazıları I

Künye: Edebiyat Yazıları I, Sezai Karakoç, Diriliş Yayınları, İstanbul, 1982. *** “Sanatçı, adeta, bilmediğimiz bir dünyadan, bir kaza sonucu dünyamıza

Hayal Gücünü Eğitmek

Künye: Hayal Gücünü Eğitmek, Northrop Frye, Ketebe Yayınları, İstanbul, Ekim 2020 *** Fakat bakış açınız ister Batılı olsun ister Doğulu,

“modernleşen türkiye tarihi” kitabına dair birkaç not

edebifikir’de ferhat inan “osmanlı’nın encamı cumhuriyet’in orijini” serlevhasıyla bir yazı kaleme aldı. yazıda yakın tarihimizi inceleyen eserlerden “modernleşen türkiye’nin tarihi”

Düşünmenin Alfabesi

Künye: Düşünmenin Alfabesi, Yasin Ramazan, Babil Kitap, 1.Baskı, İstanbul, Eylül 2020. *** 1Düşünmek, en doğal insani yetilerimizden biri. Nefes almak,

Osmanlı’nın Encamı Cumhuriyet’in Orijini

Türkiye tarihi incelenirken üç farklı bağlam dikkate alınmalıdır. İlk bağlam, Osmanlı’nın bir imparatorluk olmasından kaynaklanır ve Osmanlı’dan ayrılan devletler ile

Fuzulî Ne Demek İstedi?

Künye: Fuzulî Ne Demek İstedi? “Işk imiş her ne var Âlem’de, İlim bir kîl ü kal imiş ancak”, İhsan Fazlıoğlu,

Kusursuz Yazarlar, Kâğıttan Metinler: TARİH-LENK

Türkiye’de, tarihi metinler üzerinde sistemli bir eleştiri geleneği henüz oluşmadı. Uzman tarihyazıcılığında “yıkıcı” eleştirilerin eksikliği, ortaya çıkan eserlerin hata ve

Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

Künye: Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, Amin Maalouf, Yapı Kredi Yayınları, 23. Baskı: İstanbul, Ocak 2021. *** On birinci yüzyılda uzaklardaki

Collingwood’un Tarih Felsefesi

Künye: Collingwood’un Tarih Felsefesi, Kubilay Aysevener, İmge Kitabevi, 1. Baskı, Nisan 2001, Ankara. *** “Bir sözcük, içinde düşünüldüğü, canlandırıldığı ve

Sevgiye ve Sevenlere Dair

Künye: Güvercin Gerdanlığı (Sevgiye ve Sevenlere Dair), İbn Hazm, Çev. Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, 29. Baskı, İstanbul *** Güvercin Gerdanlığı,