Feyyaz Kandemir: Vasiyetim

Bismillahirrahmanirrahim.  Allah Teâlâ’ya yarattıkları adedince hamd ve senalar olsun. Beni yoktan var ederek şeref bahşeden yüce Rabbim, düzgün bir ailede

Osmanlı’yı Kuranlar At Hırsızıydı Diyen Emrah Safa Gürkan’a Cevap

Be hey Emrah Safa Gürkan Demek atam at hırsızı Ne kadar sağlammış arkan Nasıl s.çtın sen bu sözü Ey edep

Sevgili Ayna, Kırılma Bana!

Ey ayna! Tutmak kelimesinden bahsedeceğim sana. Seni kendime tutacağım. Başkasına ayna tutmak, biliyorsun, risklidir. İnsanların giderek kırıcı ve kıyıcı olduğu

Kabusnâme: Anadolu Beyliklerine Saray Kültürünü Aşılayan Kitap

Eserin Müellifi ve Türkçe Tercümeleri Kabusnâme müellifi Keykavus bin İskender, İran’da hüküm süren Ziyârî hânedanına mensuptur. Miladî 1021 yılında doğduğu

Dilin Cirmi Küçük, Cürmü Büyüktür!

Galat-ı Meşru veya Uygun Yanlış Galat-ı meşruyu daha sade bir şekilde “uygun yanlış” olarak adlandırabiliriz. Yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelerin,

Fuzûlî’nin Mecnun’la İmtihanı

Fuzûlî, şiir semamızın en parlak yıldızlarından biridir. Divanının dibacesinde kendini “söz ülkesinin reisi” olarak takdim eder, sanatından emin bir şairdir.

Destanlarla Tapulanmış Bir Coğrafya

Destanlar bir milletin inanç, duygu, düşünce, hayal ve hedefleri doğrultusunda gelişir ve şekillenir. Ortak bir zihnin ve muhayyilenin mahsulü olmaları

Türk Edebiyatını Kuran Üç Sûfî Şair

Bu yazıda Türkçeyi yazı ve edebiyat dili hâline getiren, 13. ve 14. yüzyıllarda ömür sürmüş üç sûfî şairden; Yunus Emre,

Hazar Denizinin Batısında Doğan Güneş

Dilden Önce Din ve İl Yazının başlığı Anadolu’yu işaret ediyor. Anadolu (Anatolia) gündoğumu, güneşin doğduğu yer anlamında bir isimdir. Oğuz

Risaletü’n-Nushiyye: Aklın Rehberliğinde İyilikle Kötülüğün Savaşı

“Denize değin ırmak idi adın Ko ondan ötesin denize daldın”  Yunus Emre’nin 1307 yılında kaleme aldığı Risaletü’n-Nushiyye adlı eseri, Anadolu

Âşık Paşa’nın Eserleri: Garibnâme ve Diğerleri

Garibnâme Âşık Paşa Garibnâme’yi mesnevi nazım şekliyle, aruz vezninin “Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün” kalıbıyla kaleme almış ve altmış yaşında

Âşık Paşa’nın Ailesi, Hayatı ve Düşünce Dünyası

Yazarımız Feyyaz Kandemir, “Garibnâme’de Temsilî Anlatım” başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle Âşık Paşa’nın ailesi, hayatı ve düşünce dünyası hakkında bilgi

Dertliler için Dörtlükler

I. Samet Çıldan’a İçimde bir ustura, bir an durası değil Acıyor çünkü yaram gaza yarası değil Sevmek bir yiğit nefer

Özür Dileme Özürlüsü müsünüz?

# Özür, insanın yalnızca insandan dileyebildiği bir şeydir. İnsan Yaratıcısından özür dileyemez; af diler. İnsan meleklerden, cinlerden, hayvanlardan ve sair