Türkçe Sözlükleri

Türkçe, birçok lehçesi bulunan ve dünyanın en fazla konuşulan dillerinden biridir. Bütün Türk lehçelerini ifade etmek için genellikle “Türk Dili/Dilleri”

Etimoloji Sözlükleri

Kelimeler mana ile aramızdaki geçittir. Hakikat arayıcısı, varlığı tanımak için kelimelerin dünyasına girmek zorundadır. Bilgi, nesnelerin zihindeki suretidir. Kelimelerse zihindeki

Ekonomi Sözlükleri

Ekonomi, bireyler olarak hepimizi yakından ilgilendiren bir bilim dalıdır. İnsan, yaradılışı gereği muhtaç bir varlıktır. Muhtaç olduğu için ihtiyaç duyduğu

Hukuk Sözlükleri

Bilindiği üzere Türkiye’de hukuk -Cumhuriyet dönemi ile birlikte- tamamıyla Batılı bir mahiyet kazanmıştır. Yani hukuk sekülerleşmiştir. Dolayısıyla Türk hukuku, aydınlanma

Tasavvuf Sözlükleri

“Tasavvuf bir isimdir, bittiğinde Allah kalır” der şeyhinden nakille Ebu Said Ebul Hayr hazretleri. Yine başka bir yerde ise şu

Sosyoloji Sözlükleri

Sosyoloji, modern toplumların bilimi olarak gözükse de kökleri çok eskilere dayanan ve kendini tarihsel bir zemine oturtan, tarihle yakın teması

Argo Sözlükleri

Argo söz kullanımı genel olarak toplumda yadırganan bir durumdur. Sözlük yazarlarına bakarsanız argo, toplumun alt seviyesinin kullandığı özel bir dildir.

Felsefe Sözlükleri

Cemil Meriç’in “Kamus namustur” sözünü sanırım duymayan az kişi vardır. Elbette kamuslar yalnızca genel olarak Türk dili için değil Türkçe’nin

Edebifikir Sözlük Dosyası

Sözlük Nedir? Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sıraya göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan,