Ekonomi Sözlükleri

Ekonomi, bireyler olarak hepimizi yakından ilgilendiren bir bilim dalıdır. İnsan, yaradılışı gereği muhtaç bir varlıktır. Muhtaç olduğu için ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılamak üzere bir çaba göstermesi yani çalışması gerekmektedir.

Her iktisadi idari bilimler öğrencisinin iktisat derslerinin başında duyduğu ilk cümle olan iktisat nedir sorusunun cevabı da bu ihtiyaç üzerinden tanımlanmakta ve kıt kaynaklar ile sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir tercih bilimi olarak anlatılmaktadır. Çünkü kıt kaynaklar ne kadar çok kullanılırsa israf o kadar az olur ve verimlilik de o kadar artar. Gerçi biz ihtiyaçların değil ihtirasların sınırsız olduğunu düşünüyoruz ama bu mesele bu yazının konusu değil. Kimileri tarafından para ve refah aynı şey olarak gösterilse de aslında durum öyle değildir. Paranın kolayca ölçülebilmesinden dolayı bu iki kavramı aynı gösterenler maddi değerleri ön plana çıkarmakta ancak manevi değerleri yok saymaktadırlar.

Çalışmak için işverene sunduğumuz iş gücü, üretmek için gerekli olan hammadde ve makine-teçhizatlar, girişimci ruh ile birleşince kıt kaynakların ihtiyaçlarımızı gidermek için doğru kullanımını sağlanmaktadır. Üretim beraberinde tüketimi de getirmektedir. Ancak günümüzde bilinçsiz tüketim kaynakların israfına yol açmakta kıt kaynakları sınırsız ihtiraslara kurban etmektedir. Bu da gelecek nesillerin kullanması gereken kaynakların şimdiden kullanılmasına neden olmakta bir anlamda hak gaspına neden olmaktadır.

Kimileri tarafından para ve refah aynı şey olarak gösterilse de aslında durum öyle değildir. Paranın kolayca ölçülebilmesinden dolayı bu iki kavramı aynı gösterenler maddi değerleri ön plana çıkarmakta ancak manevi değerleri yok saymaktadırlar. Tüketim artışı ile refah artışı birbirine paralel değildir.

Son derece karmaşık olarak görünen ekonomi bilimi, teoriler ve varsayımlara dayanarak bir sonuca ulaşmaya çalışır. Bu karmaşık görünen bilimi anlamak için terimleri bilmek gereklidir. Terimleri öğrendikten sonra bu karmaşıklık ortadan kalkacaktır. Terimleri öğrenmek için ekonomi ile ilgili sözlüklere başvurabilirsiniz.

Ekonomi Sözlükleri:

Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Prof. Dr. Müfit Akyüz ve Dr. Nesrin Ertel: Dünya Yayınları’ndan çıkan sözlük, ekonomi ile ilgili neredeyse tüm kelimeleri herkesin anlayabileceği bir basitlikte açıklamaktadır. Türkiye’de gerek iktisat eğitimi almış gerekse günlük hayatta bu alana ilgi duyanların ihtiyaçlarını karşılayabilen sözlük iş âlemindekilere de yarar sağlamaktadır. Bu sözlükte ekonomi terimlerini İngilizce karşılıklarıyla birlikte verilmesi ayrıca bir özelliğini oluşturmaktadır. Çünkü ekonomi terimleri ağırlıklı olarak İngilizce dilinden türemiştir.

Ekonomi El Sözlüğü, Erhan Ada: Ekonomi ve ekonomiyle ilgili terimleri bir araya toplayan sözlük, farklı olarak temel bilgileri ve gündelik kullanımları ön planda tutmuştur. El sözlüğü şeklinde hazırlanmış olan kitap ekonomiye ilgi duyanların faydalanabileceği bir çalışma olarak görünüyor. Sürekli değişen ve gelişen bir bilim olan ekonomiyi anlamak için başvurulabilecek nitelikte bir kaynak.

A’dan Z’ye Ekonomi Sözlüğü, Matthew Bishop: Küresel finans krizinin sonucu olarak bir yol ayrımında olan ekonomi ile ilgili bir giriş makalesinin ardından iktisadı daha iyi anlamak için gereken kavramların açıklandığı bir sözlük. Şeyma Akın, Bahadır Akın, Ceren Yıldız’ın Türkçeye çevirdiği sözlük iktisadi teorilerden çok işin pratiği üzerinde durmaktadır.

Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Prof. Dr. Rona Turanlı, Prof. Dr. Tamer İşgüden: Ekonomi alanının ortak dilini açıklamaya çalışan sözlük ekonomi bilimine yeni bir düşünce ve bakış açısı katmaktadır. Ekonomi ile ilgili temel tanımların rahatlıkla anlaşılabileceği sözlükte bu alan ile ilgili ortak kabul edilmiş görüşler bir araya getirmeye çalışmış.

Açıklamalı ve İngilizce Karşılıklı Ekonomik Terimler Sözlüğü, Doç. Dr. Nevzat Aypek, Yrd. Doç. Dr. Ünsal Ban, Adnan Güzel, C. Coşkun Küçüközmen, Yüksel İltaş: Günün şart ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan sözlük işletmelerin bünyesinde bulunan her tür eleman için faydalı bir çalışmadır. Ekonomik düşüncenin temel kavramlarını açıklayan sözlük iktisadı daha iyi anlamak için kapsamlı bir kaynaktır.

Modern Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Prof. Dr. İlker Parasız: : Ülkemizde hemen hemen tüm üniversitelerde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat bölümü öğrencilerinin yakından tanıdığı Prof. Dr. İlker Parasız’ın hazırladığı sözlük Ezgi Kitabevi’nden çıkmıştır. Ansiklopedik ve tematik bir sözlük çalışması olan eser İ.İ.B.F ve çeşitli mühendislik dalları öğrencilerinin gerek temel ekonomi konularını ve kavramlarını gerekse modern konuları öğrenmelerine ve tanımalarına yardımcı olmaktadır.

Yusuf Girayalp Atan

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir