İnançlı İnsanların Eylemi: Beklemek

Beklemenin iki temel unsuru var: Sabır ve teyakkuz. Sabır beklemeyi daim kılar, teyakkuz ise kaim. Beklemenin varlığı sabra, niteliği/kalitesi teyakkuza

Üç Hâle: Beklemek, Beklemek, Beklemek

“Ve bekleyiş çok uzadığında, bekleyen neyi beklediğini unutacaktır.”Sezai Karakoç Beklemek, makul eylemler planındaki en büyük eylemsizlik olabileceği gibi; en dehşetli

Bekle Bekle Nereye Kadar?

Günlerce “beklemek” fiili hakkında kafa yordum. Elimle tutup, gözümle görüp, kalbimle hissedip ve de aklımla idrak edebileceğim bir cevap aradım.

Beklemenin Ekleri

Beklemek beylik bir iş midir yoksa kadim bir kadın sanatı mı? İkisi de doğru olabilir. Beklemek, aslen soylu bir erkek

Serbest “Bekle”yiş Etkisi

Modern çağın getirisi olarak medyatik ve sanal sistemler sayesinde kulak ardı edilmeye çalışılan bir kelimedir bence “beklemek”. Eğer insan, hızlı

Beklemek Zamana Şahitlik Etmektir

1. İnsan, bekleyerek olgunlaşan, kendinin farkına varan bir varlık… Ama bu bekleme iradi (bile isteye) olmalı ve niyet-amaç içermelidir. O halde

Bekleyen ve Beklenen

Elif. “Beklemek dosyası” için hazırladığım yazıya, on gündür takdim yazmaya çalışıyorum. Çünkü hazırladığım yazı, kendi içinde, bir bütünlük taşımıyor gibi

Beklemek

(bizimkâmûs -1) ı. beklemek, unutulmaya yüz tutmuş kadın sanatlarından biridir. iğne işi demorların, antep işi nakışların gerektirdiği o sabırla örülü

Beklemenin Halleri

“Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak. Süre tanımak, acele etmemek. Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak,

Beylik Bir İş Olarak Beklemek

“Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerindenDurdular ite çakala karşı yârin kapısında” B’ek-le-mek kelimesi “ek” kökünden geliyor. Baştaki b sesi

Tarihin Bekleyen Yüzü: Girit

Cemal Süreya “iki kalp” şiirinde beklemeyi zamanın gövde gösterisi olarak açıklar; “merdivenlerin oraya koşuyorum,beklemek gövde gösterisi zamanın;çok erken gelmişim seni