Türkler Bir’i Ata Bindirmişler

Kelimelerin başı bir. Eksiği olmayana, tam ve kâmil olana, yarımın zıddına bir diyoruz. Diyoruz ama bir’in anlamına dair düzgün bir

Süreğen Değil

0. Hayrolsun, o gece bir rüya gördüm. Rüyada her şey kayıyordu. Dikiyordum ben de gözümü, bir tanesini olsun seçmeyi, doğru

Su ve Sen

S sesindeki sürekliliğin evrensel olduğunu düşünmek için bazı ipuçları var. Başta, sürünerek hareket eden yılanın çıkardığı ses olması… Sekiz çizen

Beklemenin Ekleri

Beklemek beylik bir iş midir yoksa kadim bir kadın sanatı mı? İkisi de doğru olabilir. Beklemek, aslen soylu bir erkek

Beylik Bir İş Olarak Beklemek

“Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerindenDurdular ite çakala karşı yârin kapısında” B’ek-le-mek kelimesi “ek” kökünden geliyor. Baştaki b sesi

Ayrı Anlamlar

“Bir eşek gördüm yoncayı anlıyordu.”   Sohrab Sepehrî Arapça iştikak kelimesi şakk yani yarmak kökünden geliyor. Şakketmek olarak dilimize de geçen

Olmak ile Ölmek Budur İlmek

El, al, il, ol, öl. Farklı okunuşlarından her biri l sesine bağ-lı ve anlamlı seslere karşılık geliyor. Edilgen “l” sesi,

Türklerde Geyik Muhabbeti

Bu maral bakışın ey peri sûretÇok açtı bağrımda yara gözlerinBilmem âhû mudur yoksa ki âfetYakar baktığını nâra gözlerin(Erzurumlu Emrah) İlk

Yenileyen Yenilgi

“Yenilgi Nedir?” dosyamızın beşinci yazısını Mehmet Emir yazdı.*** “Benim hayatım bir hatalar ansiklopedisidir, bir müze” diyen Borges ilave ediyor: “Bir

Düşün Düşüşü

Âgâhî karıştır kanı yaş ileHak bulunmaz hayâl ile düş ileEremen menzile bu gidiş ileHemen aşk atına binip sürmeli Düş’ün kökeni

Gerçek Kesit

I. Uyananlar uydu. Paçasın sıvayıp suya uydu, düğmesin bağlayıp bağa uydu, sarığın dolayıp dağa uydu. Mis sürüp uydu misvak sürüp

Yardan Ayrı Gayrı Olmaz!

Ne zillet vermeğe râgıb ne devlet hâhımız vardır Ko gayrı gayra yâr olsun bizim Allah’ımız vardır (Hayalî) Elmalılı Hamdi Yazır

Bir Oduncu Masalı

Bir tanık vardı. Çürümüş dalları tanırdı. Sararmış yaprakları tanırdı. Kurumuş ağaçları tanırdı. Sağlamı ayırır kütük derdi. Yamruyu alır bir baltaya

Asım Hoca’ya “Selam ve Dua ile”

Mustafa Asım Gültekin 1 Zilhicce 1441’de rahmet-i Rahman’a kavuştu. 23 Temmuz 2020’de cenazesi, ikindi namazına müteakip Taşova Merkez Camii’nden kaldırılacak.Yazıya