Unutulmuş Eşya Bürosu

Uzunca bir yol. Yolun alt tarafı numunelik bir boşluğa bakıyor. Bu alanda öteye beriye serpiştirilmiş irili ufaklı ağaçlar var. Kimi

Kafesin Biri Bir Kuş Aramaya Çıktı: Mekân Kuran İnsandan Mekân Arayan İnsana

Bachelard, mekânın zaman ve zihin tarafından, dil aracılığıyla nasıl doldurulduğunu, bir biçimde kalıplaştığını ya da katılaştırıldığını analiz eder Mekânın Poetikası

Herkesin İçindeki Adam

İçi içine sığmayan bir adam. Anlaşılan güzel bir haber almış. Az ötesinde karalar bağlamış oturan bir başkası. Evet ona göre

Yankı

kapı sesi. kuyunun birinde yankılanan geçmiş zaman, üstünden geçer gibi ağır kırgınlıkların izi, kısacık bir aralıkta patlayan sessizlik, başını yastığa

Sıradan Bir Yolculuğun Rutinleşen Fotoğrafı

Yolculuğunun on dört bin altı yüz onuncu günü. Henüz başına o kıymık gibi batan tuhaf ağrıların saati değil. Acıkmamış olan

Gerçek Neden Kurgu Kadar Dikkat Çekici Olamaz?

Gerçekliğin ne olduğuna dair birçok insanın bir fikri vardır. Yalın, görünür, aklımızı kurcalayan haliyle aslında çok da fazla izaha muhtaç

Kısa Bir Anın Fotoğrafı Yahut Modern Babil Efsanesi

Düzensiz bir çarşının kıyı bir yerinde çömelmiş duran çocuğun anlattıklarından önce gayet kendinde ve çevresine hâkim bir adam, ne oldu

Kediler, İzleyenler, İzlenenler

Çok uzun zamandır onu izliyor. Başından geçenleri de görüyor mu? Sanmam. Hemen her gün yüz yüze geldiği bir takım durumların

Anlatının Büyüsü ya da Kurmaca Dünyaların Gerçeklikleri

Söze, anlatının insan için ne ifade ettiğinden başlamak gerekse de ben insanın anlatılar ve yeni gerçeklik denemeleri saydığım kurmacalar için

Postmodern Babil Efsanesi: Dilin Yeniden İnşası

İçinde bulunduğumuz dönem, teknolojiden sanata, edebiyattan ekonomiye; insan ilişkilerinden toplum düzenine kadar birçok başlığı yeniden tanzim ediyor. Bugün gelinen noktadan

Aklın Odaları ve Saklı Huzursuzluklar

Gece yarısı. Ayağına doğru bir soğukluktur sokulmuş; ağır ağır onu huzursuzluğuna taşıyacak olan o biricik evhamlarından biri daha çıkagelecek ve

Bir Varmış Bir Yokmuş

Hikâyeler insanın mağarasıdır. Yaşadıklarımızın bir değeri, dikkate alınacak bir tarafı var mı? Hemen söyleyelim, yok! Olması için uğraşanlar yok mu?

Hikâyet

Mehmet Erikli’nin, bir türlü bitemeyen romanından kısa bir bab… *** Armudun yetişmediği, eriğin çiçeklenmediği, ayvanın çokça yendiği bir kasabada kaşla

Hikâyeye Kulak ver: Bugün Sizlere Suzan’dan Bahsedeceğim

    Hikayeyi okumak için: Bugün Sizlere Suzan’dan Bahsedeceğim