Mektuplar

Künye: Mektuplar, Platon, Çev: Furkan Akderin, Say Yayınları, 3. Baskı, 2020, İstanbul. *** Platon’un yazılı hiçbir eseri yoktur ve bundan

İbnü’l-Arabî Giriş Kitabı

Künye: İbnü’l-Arabî Giriş Kitabı, William C. Chittick, Nefes Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Mart 2023. *** * Kur’an’da ve İslâmî kaynaklarda

Makrokozmos Öyküleri: Çıkışsız Mağara

Çağdaş edebiyatımızın en önemi ve özgün kalemlerinden olan Güray Süngü’nün son kitabı Makrokozmos Öyküleri, Ketebe Yayınları etiketiyle çıktı. Kitap bir

Şiir Okuma Kılavuzu

Künye: Şiir Okuma Kılavuzu, İsmet Özel, TİYO, Birinci baskı: İstanbul, 2013. *** Şiirin yüzünü hiç kimsenin hatırlamadığı bir dünyada, birinin

Sûfî ve Sanat

Künye: Sufi ve Sanat, Mahmud Erol Kılıç, Sufi Kitap, 1. Baskı, Mart 2015,İstanbul. *** … modern zaman dindarlarının sıkça yaptığı

Eş Anlamlı Kelime Diye Bir Şey Yoktur

Modern insan düşünce dünyasında materyalisttir. Onun aldığı eğitim ve yetiştirilme tarzı, istifade ettiği düşünürler; farkında olmasa da her olguyu, olayı

Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklâl Yürüyüşü

Künye: Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklâl Yürüyüşü, İsmet Özel, TİYO, 2. Baskı, 2018, İstanbul. *** Bir çocuk doğduğu zaman,

Yöntem Üzerine Konuşma

Künye: Yöntem Üzerine Konuşma, Descartes, Türkiye İş Bankası Yayınları, Çeviren: Murat Erşen, IV. Basım, Aralık, 2023, İstanbul. *** Sağduyu dünyanın

Açlığın Karnına Bağladığı Taş: Knut Hamsun

Uykunun ateş çemberinden geçmek çetrefil bir iş… Ne ki, güneş ve ay beni bir akrobata çevirdi. Bir aslan terbiyecisi oldum.

Romanın Göstermesi Hangi Örtü ile Gerçekleşir?

“Beni Yemen’de İtalyan’a Benzetirler”, Samet Doğan’ın savaş muhabirliği ile edebi kalemini bir araya getirdiği yeni romanı. Roman adını, Yemen’de savaş

Eric Carle’nin “Aç Tırtıl” Masalının Çözümlenmesi Üzerine Bir Deneme

Masal, aç bir tırtılın kendini doyurmak için besin arayışı ile başlar ve bu arayış masal boyunca sürer. Masaldaki aç tırtıldan

Kuşeyrî Risâlesi – Kitap Notları

Künye: Kuşeyrî Risâlesi, Abdülkerim Kuşeyrî, Semerkand Yayınları, 10. Baskı, Temmuz 2013, İstanbul *** Abdullah b. Cafer’e, ‘’Senden bir şey istendiğinde

Bir Çatlak Çok Çatlak mıdır?

“Tüm hayat bir çöküş sürecidir kuşkusuz. Ancak işin dramatik yanını oluşturan, dışarıdan gelen ya da geldiği sanılan, unutamadığımız, tüm suçu

Felsefedeki Güncel Temalar

Felsefe, takipçisi olduğu kadar düşmanı da olan bir ilim dalı. Düşüncede dini referans alan taraf, felsefenin dine karşı olduğu iddiasını