Asker ve Devlet Tahlili

Samuel Phillips Huntington, gençliğinde liberal görüşlerin savunucusuyken Soğuk Savaş ve McCarthy yılları onun muhafazakârlığı benimsemesine yol açar. Neticede de ortaya

Aforizmalar – Franz Kafka

Künye: Aforizmalar, Franz Kafka, Çev: Osman Çakmakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 16. Baskı, Şubat 2020, İstanbul. *** İnsanın belli

Platon’un “İmkânsız” Estetiği ve Sanat

Platon sanatları edinim ve üretim olmak üzere ikiye ayırıyor, edinim başlığının altında da dövüş, avcılık hatta para kazanmayı bile ekleyerek

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

Künye: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer, Çev: Mustafa Tüzel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, V. Baskı, Kasım 2008, İstanbul

Taş Sektirme Ustası’ndan Bir Hikâye ve O Hikâyeye Dair Kendimle Konuşmalar

“Çocukluğumdan beri ne zaman canım sıkılsa, cebime doldurduğum taşlarla buraya gelirim” cümlesiyle başlayan Taş Sektirme Ustası, Resul Bulama’nın ilk kitabı.

Türk Maarif Ansiklopedisi

Türkler, yıllarca geniş coğrafyalarda farklı din, dil, ırk ve mezhepten toplumları bir arada huzur ve barış içerisinde yaşatmış ve böylelikle

Kabusnâme: Anadolu Beyliklerine Saray Kültürünü Aşılayan Kitap

Eserin Müellifi ve Türkçe Tercümeleri Kabusnâme müellifi Keykavus bin İskender, İran’da hüküm süren Ziyârî hânedanına mensuptur. Miladî 1021 yılında doğduğu

Müzikal Bir Sungu

Müzikal Bir Sungu, Luis Sagasti tarafından yazılmış bir eser. Müziğin hayatla kesiştiği noktaları anlatırken aynı zamanda da hayatın ölümle kesiştiği

Akıllı Yaşama Sanatı

Künye: Akıllı Yaşama Sanatı, Baltasar Gracian, Çev: Sabri Kaliç, Maya Kitap, 2012. *** III. Bir Süre Merakta Bırakın. İhtiyatlı suskunluk

Edebifikir Kitap Notları: İrade Terbiyesi

Künye: İrade Terbiyesi, Dr. Ethem Bakar, Ketebe Yayınları, 4. Basım, Eylül 2023, İstanbul. *** Hayatta başarıya ulaşmak için ihtiyacımız olan

Prenses Kaguya Masalı

“Prenses Kaguya Masalı”, yazarı bilinmeyen bir Japon klasiği. 871-881 yılları arasında yazılmış. Kimine göre ilk Japon bilimkurgu öyküsü, kimine göre

Büyük Filozoflardan 100 Önemli Aforizma

Künye: Büyük Filozoflardan 100 Önemli Aforizma, Laurence Devillairs, Çev: İsmail Yerguz, Say Yayınları, 2017. *** Şeyler karmaşık değildir ama dolaysız

Edebifikir Kitap Notları: Siyonizm ve Filistin Sorunu

“Milliyetçi Yahudiler, Siyon Dağı’nın eteklerinde bir Musevi devleti kurmak istediklerinden beri Siyonizm ve Filistin Sorunu sadece Ortadoğu’nun değil, bütün dünyanın

Carl Gustav Jung’un Aforizmaları

Carl Gustav Jung, İsviçreli psikiyatrist ve psikanalisttir. Modern psikanalizin öncülerinden biri olarak kabul edilen Jung, derin analizleri ve insanın bilinçaltını