Edebifikir Kitap Pusulası: Eleştirel Düşünme

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: Eleştirel Düşünme *** Düşünme Düşünme, zihnin eylemidir. Duyuların nesneye yönelmesi ile başlar. Duyularımız nesneyi

Edebifikir Kitap Pusulası: Enver Paşa

Dosyamızın yeni listesini Ömer Ertürk hazırladı: Enver Paşa. *** Giriş İsmail Enver Paşa, Türk tarihinin son dönemlerinde tartışmalara en fazla konu olan tarihî

Tesbih Hakkındaki Yazılı Kaynaklar ve Video Kayıtlar

Dosyamızın yeni listesini Feyyaz Kandemir hazırladı: Tesbih. *** Tesbih Üzerine Yapılan Çalışmalar Tesbih hakkında yazılı kaynaklar ne yazık ki yeterli seviyede değildir. Bu

Edebifikir Kitap Pusulası: Ermeni Meselesi

Dosyamızın yeni listesini Ömer Ertük hazırladı: Ermeni Meselesi. *** Giriş Dokuz küsur asır Anadolu coğrafyasında birlikte yaşamış iki toplum olan Türk ve Ermeni

Edebifikir Kitap Pusulası: Mehmed Âkif

Dosyamızın yeni listesini Mücahit Emin Türk hazırladı: Mehmed Âkif. *** Giriş Mehmed Âkif (1873-1936) yakın tarihimize damga vurmuş isimlerden biridir. En bilindik

Edebifikir Kitap Pusulası: İstanbul

Dosyamızın yeni listesini Muhammed Furkan Kâhya hazırladı: İstanbul kitapları. *** Giriş İstanbul’un her insana söyleyecek bir sözü vardır. Bu sözü işitebilmek ve

Edebifikir Kitap Pusulası: Arayış

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: Arayış kitapları. *** Giriş 1. Hayat bir arayıştır, dediğimde çok klasik bir şey söylemiş ama aynı

Edebifikir Kitap Pusulası: Hatırat

Dosyamızın yeni listesini Abdurrahman Mıhçıoğlu hazırladı: Hatırat. *** Giriş Abdurrahman Câmî hazretleri, Nefahâtü’l-üns’ünde sûfîlerin hayat hikâyelerini dinlemenin temin ettiği asgarî

Edebifikir Kitap Pusulası: Ahlak

Dosyamızın yeni listesini İbrahim Aksu hazırladı: Ahlak. *** Giriş Ahlak hem insana özgü bir durumu hem bu durumla ilgilenen bir

Edebifikir Kitap Pusulası: Divan Şiiri

Dosyamızın yeni listesini Feyyaz Kandemir hazırladı: Divan şiiri. *** Giriş Türk şiiri büyük bir külliyat arz eder. Bu külliyatın içinde

Edebifikir Kitap Pusulası: Klasik Mantık

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: Klasik mantık. *** Giriş Aklın grameri de denen mantık, doğru düşünme metodu ve akıl yürütme ilmidir.

Edebifikir Kitap Pusulası: Çocuk Edebiyatı

Dosyamızın yeni listesini Cüneyt Dal hazırladı: Çocuk Edebiyatı *** Giriş – Bera, sana çok önemli bir soru soracağım, hazır mısın? – Hazırım!

Edebifikir Kitap Pusulası: İttihad ve Terakki

Dosyamızın yeni listesini Ömer Ertürk hazırladı: İttihad ve Terakki ***  Giriş Tarihi vakaları değerlendirmede iki önemli şart vardır: Bunlardan biri; anakronizme düşmeden

Edebifikir Kitap Pusulası: Ramazan Kitaplığı

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: Ramazan Kitaplığı ***  Giriş Orucun Arapça karşılığı Savm’dır. Savm “tutmak” demektir. Oruç sayesinde kişi kendisini nefsî