Kıyametin Koptuğuna İkna Edilsek Bile…

“Bâri tabutum uzun olsun” diyen cüceye “Colormatic rica ediyorum” diyen âmâya “Başınızı ağrıttım özür dilerim” diyen dilsize “Sesini biraz kısar

“Sen Bir-Az Gelişmişsin”

Yabancı bu memlekette işin ne Yerin altında damar damar madenlerimiz var Bizi bekler Götürüp top dökemezsin Dağlarımız ırmaklarımız bize göredir

Medeniyetin Dolusu Bir Kişiyi Korkutur, Boşu Kırk Kişiyi

Müslüman düşünürler arasında, medeniyet kavramı üzerinden fikir üretenler olduğu kadar bu kavramın karşısında yer alanlar da söz konusu. İki tarafın

Tarih Bilinciyle Orkestra Şefi Olmak

Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri İçin felsefe yapıyorlardı, çünkü Ekmeklerini köleler veriyordu onlara; Köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için Felsefe yapmıyorlardı,

“Türk’ün eni Türk’ün boyu”

Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı, Aynı milliyyetin altında tutan İslâm’ı, Temelinden yıkacak zelzele kavmiyyettir.

viyana muhasarası ne zaman kalkacak?

1. nokta-i nazarımızı teksif etmemiz gereken yer şurası: bir inkırâz var ki başlangıcı endülüs, sonra kırım ve tataristan, sonra balkanlar,

İsabel Değilim Hiç Olmayacağım!

Tarihi inceleyin göremezsiniz Soytarısız bir kral dalkavuksuz bir sultan Padişah imparator gözdeki mübalağadır Bana bunlar yaramaz Ben çocukluk çağlarımdan beri

“Türk Kılıcı Şimdi Başımızın Üzerinde Asılı Durmaktadır”

Avrupa açısından 15. yüzyıl oldukça önemlidir. Bu dönemde Hıristiyanlar arasındaki birleşme çabaları son derece hızlanıp, Avrupa’nın birçok bölgesinde kiliseler ve

Güneş Batı’dan Doğar

(Kanûnî Sultan Süleyman’ın vasalı Erdel Kralı János Zsigmond’u huzuruna kabulünü tasvir eden minyatür)   var mı bilen başıma seni saranlar

Avrupamerkezcilik Nedir?

Biz Avrupalılar yeryüzünün geri kalanının efendiliğini yapmaktayız. Bu duruma diğer uluslar epeydir itiraz ediyorlar ve itirazları muhtemelen artacaktır. Artık dünyadaki

Kafesin Biri Bir Kuş Aramaya Çıktı: Mekân Kuran İnsandan Mekân Arayan İnsana

Bachelard, mekânın zaman ve zihin tarafından, dil aracılığıyla nasıl doldurulduğunu, bir biçimde kalıplaştığını ya da katılaştırıldığını analiz eder Mekânın Poetikası

Modern Felsefe

Günümüzü ve ülke olarak içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmakta zorluk çekiyor ve nereye gittiğimize dair bir fikre ulaşmak istiyorsak, çağımızın felsefi

Müslümanlar ve İsrail

I. Biri, çağdaş neslin şaşırtıcı bir biçimde tarihi bilmediğini tespit etti. Belki bu tespitin gerçekliği Filistin meselesinden başka hiçbir yerde

Destanlarla Tapulanmış Bir Coğrafya

Destanlar bir milletin inanç, duygu, düşünce, hayal ve hedefleri doğrultusunda gelişir ve şekillenir. Ortak bir zihnin ve muhayyilenin mahsulü olmaları