Makrokozmos Öyküleri: Çıkışsız Mağara

Çağdaş edebiyatımızın en önemi ve özgün kalemlerinden olan Güray Süngü’nün son kitabı Makrokozmos Öyküleri, Ketebe Yayınları etiketiyle çıktı. Kitap bir

Eş Anlamlı Kelime Diye Bir Şey Yoktur

Modern insan düşünce dünyasında materyalisttir. Onun aldığı eğitim ve yetiştirilme tarzı, istifade ettiği düşünürler; farkında olmasa da her olguyu, olayı

Romanın Göstermesi Hangi Örtü ile Gerçekleşir?

“Beni Yemen’de İtalyan’a Benzetirler”, Samet Doğan’ın savaş muhabirliği ile edebi kalemini bir araya getirdiği yeni romanı. Roman adını, Yemen’de savaş

Bir Çatlak Çok Çatlak mıdır?

“Tüm hayat bir çöküş sürecidir kuşkusuz. Ancak işin dramatik yanını oluşturan, dışarıdan gelen ya da geldiği sanılan, unutamadığımız, tüm suçu

Felsefedeki Güncel Temalar

Felsefe, takipçisi olduğu kadar düşmanı da olan bir ilim dalı. Düşüncede dini referans alan taraf, felsefenin dine karşı olduğu iddiasını

Geleneğin İnkârı ve Çağın Alametleri

1912 yılında Müslüman olan, adını Abdulvahid Yahya olarak değiştiren, Şazeliye tarikatına intisap eden Rene Guenon; Modern Dünyanın Bunalımı adlı eserinde

Türk Romanına Baba Figürü Üzerinden Bir İnceleme

Roman, yapısı itibariyle çok katmanlı bir okumaya muhtaçtır. Roman, ayna tuttuğu karakterler ve olaylar üzerinden aslında aynı zamanda toplumsal dönüşümlere,

Asker ve Devlet Tahlili

Samuel Phillips Huntington, gençliğinde liberal görüşlerin savunucusuyken Soğuk Savaş ve McCarthy yılları onun muhafazakârlığı benimsemesine yol açar. Neticede de ortaya

Platon’un “İmkânsız” Estetiği ve Sanat

Platon sanatları edinim ve üretim olmak üzere ikiye ayırıyor, edinim başlığının altında da dövüş, avcılık hatta para kazanmayı bile ekleyerek

Müzikal Bir Sungu

Müzikal Bir Sungu, Luis Sagasti tarafından yazılmış bir eser. Müziğin hayatla kesiştiği noktaları anlatırken aynı zamanda da hayatın ölümle kesiştiği

Prenses Kaguya Masalı

“Prenses Kaguya Masalı”, yazarı bilinmeyen bir Japon klasiği. 871-881 yılları arasında yazılmış. Kimine göre ilk Japon bilimkurgu öyküsü, kimine göre