Kuşları Örtünmek

Künye: Kuşları Örtünmek, Salah Birsel, Ada Yayınları, 1976, İstanbul. *** Cicero, Scaurus’ün üç ciltlik kaynakçası için şöyle der: -Yararlı bir

Zihniyet ve Din

Künye: Zihniyet ve Din -İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı-, Sabri F. Ülgener, Derin Yayınları, İstanbul, 2006. *** İslâm,

Edebiyatın İyileştirici Gücü

Künye: Edebiyatın İyileştirici Gücü, Ahmet Sarı, Ketebe Yayınları, İkinci Baskı, Kasım 2020, İstanbul *** Soruyu o zaman tekrar sormakta fayda

Yapıştırma Bıyık

Künye: Salah Birsel, Yapıştırma Bıyık, Özgür Yayın Dağıtım, 1985, 97 sayfa. *** “Bir demeye göre Proust da genç yazarlara hep

Taşları Yemek Yasak

Künye: Taşları Yemek Yasak, İsmet Özel, TİYO Yayınları, İstanbul, 2013. *** Filozof kelimesinin antik Yunan’da doğduğu kabul görse de yaygınlığını

Düşman Kazanmak Sanatı

Künye: Düşman Kazanmak Sanatı, Tarık Buğra, Ötüken Yayınları, 6. Basım, 2018, İstanbul. *** Önümde bir ilâç tarifesi duruyor. Ne imlâ,

Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları

Künye: Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları, Fadime Aşık, Ketebe Yayınları, Mayıs 2020, İstanbul. *** “Ramazan-ı Şerîf teşrif ettiğinde

Eleştirel ve Eleştirel Olmayan Düşünürler

Eleştirel Düşünürler… Eleştirel Olmayan Düşünürler… Kendilerine karşı dürüsttürler, bilmediklerini kabul eder, sınırlarını tanır ve kendi hataları hakkında dikkatli olurlar. Olduğundan

İnsanın Ahlakî Bir Varlık Olması

Taha Abdurrahman’nın felsefesinin bütün vurgusu ahlakadır. O kadar ki, ona göre modernitenin kendisi bile “dinî ahlak”la ilişkisini tamamen koparmada başarısız

Kendimle Konuşmalar

Künye: Kendimle Konuşmalar, Salah Birsel, Papirüs Yayınları, s.94, 1992. *** Yüksek sesle okumak, insanı, okunan parçanın yapısına daha bir yakınlaştırır;

Kalem

Fikir hayatı olanlar için kalem, eşyadan biri değil, âzadan biridir. Hem de parmaktan üstün ve başa yakın bir uzuv… Dil

Modernite, Modernizm, Modernleşme

… modernitenin bir dönemin ismi olduğunu ve bu dönemin Avrupa’da ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Kesin bir tarih veremesek de Rönesans

Aziz İstanbul

Künye: Aziz İstanbul, Yahya Kemal, İstanbul Fetih Cemiyeti, 19. Baskı, 2019. *** İklimden anlayan gerçek ve hassas bir sanatkâr, İstanbul’un

Konuşmalar

Künye: Konuşmalar, Konfüçyüs, Tükiye İş Bankası Yayınları, 1. Baskı, 2021. *** Konfüçyüs der ki: “Süslü sözler samimiyetsizliğin göstergesidir. Böylelerinin insanlığı