Varolmanın Boyutları – III

Künye: Varolmanın Boyutları, (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üzerine Yazılar), William C. Chittick, İnsan Yayınları, 8.Baskı, 2020, İstanbul. *** Allah’tan başka her

Türk Şiirinde Elli Dört Menzil

Şiir duygu veya düşüncelerin ahenkli bir şekilde ifade edildiği bir sanata indirgenemez; bunun çok ötesinde ontolojik ve teknik bir meseledir.

Varolmanın Boyutları – II

Varolmanın Boyutları, (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üzerine Yazılar), William C. Chittick, İnsan Yayınları, 8.Baskı, 2020, İstanbul. *** Sûfîler, öğretilerinin birçoğunun formüllendirilmesini

Nar Rengi Defter

Şair Alaeddin Küçükkürtül’ün şiirleri “Nar Rengi Defter” adıyla neşredildi. Edebifikir yazarlarından Mehmet Raşit Küçükkürtül’ün amcası şair Bünyamin K. ile birlikte hazırladığı eser

Varolmanın Boyutları

Varolmanın Boyutları, (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üzerine Yazılar), William C. Chittick, İnsan Yayınları, 8.Baskı, 2020, İstanbul. *** Son beş yüzyıl boyunca,

Kuşları Örtünmek

Künye: Kuşları Örtünmek, Salah Birsel, Ada Yayınları, 1976, İstanbul. *** Cicero, Scaurus’ün üç ciltlik kaynakçası için şöyle der: -Yararlı bir

Zihniyet ve Din

Künye: Zihniyet ve Din -İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı-, Sabri F. Ülgener, Derin Yayınları, İstanbul, 2006. *** İslâm,

Edebiyatın İyileştirici Gücü

Künye: Edebiyatın İyileştirici Gücü, Ahmet Sarı, Ketebe Yayınları, İkinci Baskı, Kasım 2020, İstanbul *** Soruyu o zaman tekrar sormakta fayda

Yapıştırma Bıyık

Künye: Salah Birsel, Yapıştırma Bıyık, Özgür Yayın Dağıtım, 1985, 97 sayfa. *** “Bir demeye göre Proust da genç yazarlara hep

Taşları Yemek Yasak

Künye: Taşları Yemek Yasak, İsmet Özel, TİYO Yayınları, İstanbul, 2013. *** Filozof kelimesinin antik Yunan’da doğduğu kabul görse de yaygınlığını

Düşman Kazanmak Sanatı

Künye: Düşman Kazanmak Sanatı, Tarık Buğra, Ötüken Yayınları, 6. Basım, 2018, İstanbul. *** Önümde bir ilâç tarifesi duruyor. Ne imlâ,

Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları

Künye: Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları, Fadime Aşık, Ketebe Yayınları, Mayıs 2020, İstanbul. *** “Ramazan-ı Şerîf teşrif ettiğinde

Eleştirel ve Eleştirel Olmayan Düşünürler

Eleştirel Düşünürler… Eleştirel Olmayan Düşünürler… Kendilerine karşı dürüsttürler, bilmediklerini kabul eder, sınırlarını tanır ve kendi hataları hakkında dikkatli olurlar. Olduğundan

İnsanın Ahlakî Bir Varlık Olması

Taha Abdurrahman’nın felsefesinin bütün vurgusu ahlakadır. O kadar ki, ona göre modernitenin kendisi bile “dinî ahlak”la ilişkisini tamamen koparmada başarısız