Ganîdir Aşk ile Gönlüm

Ganîdir aşk ile gönlüm ne mülküm ne menâlim var
Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var

Ne sağ olmak murâdımdır ne ölmekten kaçar cânım
Cihânda hasta-i aşk olalı bir hoşça hâlim var

Ben ol hayrân-ı aşkım ki yitirdim akl u idrâki
Ne âlemden haberdâram ne kendimden hayâlim var

Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i sohbet-i yârân
Ne ta’n-ı zâhid-i nâdân ne ceng ü ne cidâlim var

Cihân fânidir ey Yahyâ Hüvel-Hayyü Hüvel-Bâkî
Değişmem atlas-ı çarha benim bir köhne şâlım var

Taşlıcalı Yahya

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

 • H.K , 04/07/2017

  Hânidir aşka meylim, susamışımda bilemeyişim var.
  taşlıcalı yahya gibi değil, bir gafletli halim var.

  Ya Bâki entel Bâkî desemde dilde
  bağrımda yanan bir kalbim mi var!

  Dildâdelerin derd-i aşk ben zavallı biçarenin aşk-ı dert olmuş.
  benlikten kaçamayıp, lafügüzaflara boğulmuş.
  Bilirim ümittir kesilmez zira Rahman ve Rahim olan yoktan da var eden Allah var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir