Sor

Ey sabâ yârim yitirdim diyâr-ı Bağdad’a sor
Var yürü Şam illerine Mısr ile Dimyat’a sor
Yer yüzünde akranı yok bir melek-sîmâ idi
Gökde melâiklere sor çık da semâvâta sor

Dolaşıp Akdeniz’i bütün uğra sen İlimye’ye
Kıbrıs’ta Karaman’da sür yüzünü Konya’ya
Aydın ile Engür’e lutf eyle sen var Hanya’ya
Diyarbekir Erzurum şehrini sen Tokat’da sor

Gelibolu’yu geç Boğaz Hisar Rumeli’ne
Yanağında nişân verir Edrene’nin gülüne
İn git Selânik’e doğru düş Serez’in yoluna
Bu dem Temişvar Yanık şehrini Belgrad’da sor

Gönül murgu bâde ile kıldı geşt-ü-güzârını
Bekle Karadeniz boğazını gör Ömer’in yârini
Kırım’da medh eyledim bir Çerkes’in dildârını
Bekle Kasımpaşa yolun ister pây-ı tahtda sor


Âşık Ömer

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir