Dil Çiçekleri

Üç yıl evvel 24 Ağustos 2014 günü ahirete intikal eden Bekir Sıtkı Erdoğan’ın Türk Edebiyatı dergisinde yayınlanan bir şiirini Edebifikir okuyucusu için iktibas ediyoruz. Türk Edebiyatı’nın Ağustos 1992 sayısında on beş numaralı sayfadan naklettiğimiz bu şiirle şairimizi ihtiramla tekrar hatırlıyoruz

Üstad Yahya kemal in “bebek gazeli” ne -nazire-

Nedir bu velvele sâkî, serâbdan başka?
Bu çölde dil ne Murad eyler âbdan başka?

Değer bu âbıhayatın cihâna her yudumu;
Ömür nedir, bir içimlik şarâbdan başka?

Bu sînede nice derd aldı gitti her kadehin,
Tabîbler ne verir ıstırâbdan başka?..

Selim akılla bu mahmûru, çağ nasıl tanısın,
Harâbı kim bilir ehl-i harâbdan başka?

Beyit beyit söze imbikledim bütün özümü;
Kül artığım şu bir evlek türâbdan başka?

Şükür, açıldı bekir sıtkı dil çiçeklerimiz;
Ne kâm olur, bu lâtif inkılâbdan başka?

Bekir Sıtkı Erdoğan

Not: Bebek’i resmeder tablo, Polonyalı ressam Jan Matejko’ya aittir.

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir