Âşıkın bin belâ gelir başına

Ey sâkî meyinde nedir bu esrâr
Bir katresi kıldı mestâne beni
Câm-ı şarâbında ne keyfiyet var
Söyletir efsâne efsâne beni

Ref’et zülüflerin ey veçhi enver
Zulmet-i gönlümüz olsun münevver
Şarâb-ı la’linin lezzeti dilber
Gezdirir meyhâne meyhâne beni

Âşıkın bin belâ gelir başına
Tahammül gerektir adû taşına
Şem’-i ruhsârına aşk âteşine
Yanmakta seyretsin pervâne beni

Bakmazlar Dertli’ye mahzundur deyü
Hakikat bahrine dalgundur deyü
Bir saçı Leylâ’ya Mecnûn’dur deyü
Yazmışlar deftere dîvâne beni

Dertli Baba

Kaynak: Dertli Divanı – Karşılaştırmalı Metin, Dr. Dilaver Düzgün, Fenomen Yayıncılık, 2018.

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir