Eylemşiir Poetikası Basın Açıklaması

Eylemşiir Poetikası basın açıklaması, Cumartesi günü Maltepe Sahilde yapılacaktır.

***

Eylemşiir Poetikası

Şiir bir vurma biçimidir. Rahatsızlığın dile getirilişi, duyumsananın nasıl ortaya çıktığına dair saf bir estetik kaygıyla yazılmış ve içinde sağlam bir niyet taşımış eserdir. Şiire belli bir tanımlama güçlüğü yaşadığımız dönemde bizim için şiirin tanımı şudur: şiir bir vurma biçimidir.

***

Eylemşiir, sözüyle işi arasındaki mesafenin, yok mesabesinde olduğu insanın şiiridir. Eylemşiir poetikasını benimseyen kişi, söylediğini yapar ve yaptığından başkasını söylemez.

***

Şiir, şairin hayata karşı red cevabını gösterdiği gibi varoluşsal bir anlamda klasik peotikaları red ederek red köküne vurgu yapar.

***

Şiirden önce şair vardır. Sözü dikkate değer kılan, onu söyleyen gerçek bir insan olduğunu bilmektir. Sözünün, dilinin sahibi olan şiirinin de sahibi olur. Bu duyarlılık sadece Türkçede teşekkül etmiştir.

***

Şiir, sanal yollarla iletilemez. Şiirin doğal iletimi iki insanın yüz yüze konuşması esnasında gerçekleşebilir. Bunun dışındaki yollarla iletilen şiir, şiiriyetinden kaybetmese bile tesir gücünden kayıp yaşar. Şiir, kâğıt ve bilgisayar ekranı olmak üzere hiçbir sanal araçla doğrudan doğruya iletilemez.

***

Şairler ve veliler kardeştir, ilham kardeşidir. O veli ki seyr-u süluk sonucu idrakini açmış, algısındaki perdeleri kaldırarak ilhamat-ı Rabbaniye’ye mazhar olmuştur. Aynı şekilde şair duyguların seyr-u süluk metodu yoluyla hayata ince bir bakış melekesini kazanmış, ruhanilerden ilham alır hale gelmiştir.

***

Masa başında şiir yazılmaz. Şiir yazılmaz, söylenir. Türkçe konuşan herkes şairdir. Türkiye’de, çok az Türkçe konuşan insan vardır. Türkçe konuşmak yüksek bir seviyedir, bu yüksek seviyeye rağbet edilmelidir.

***

Şiir yetenek işidir. Şiir bir marifet, hüner, gösteri, şov sunumu değildir. Şiir, insana yine insandan haber vermedir. Kalbini hakikate açan, dilini de haber verebilme yetisine ve seviyesine açmış olur. Hiç şüphesiz kalplerin sahibi Allah’tır.

***

Modern ötesi bir zamandayız, makineleşen tüm sistemler insanı da kendisine katarak özdeki saf güzelliği kaybetmiştir. Artık maddeleşen insan her şeye meta olarak bakmakta bu da varlığını red eden bir tip doğurmuştur. Eylemşiir, tüm bunlara karşı duran bir söz söyleme girişimidir.

Eylemşiir Peotikası Basın Açıklaması

Yer: Maltepe Sahil – Yörük Çadırı

Tarih: 15.09.2012 Cumartesi

Saat: 18.15

İletişim: editor@edebifikir.com

Tüm şiir dostları davetlidir.

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • bünyamin durali , 01/11/2013

    Eylemşiir Poetikası, Eylemsizşiir’e karşı bir kuvvetli “anti”dir, özerk ve özgür bir seçenektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir