Taşları Yemek Yasak

Künye: Taşları Yemek Yasak, İsmet Özel, TİYO Yayınları, İstanbul, 2013.

***

Filozof kelimesinin antik Yunan’da doğduğu kabul görse de yaygınlığını ve îtibârını Batı medeniyetinin yükselişine borçlu olduğunu akıldan çıkarmayalım. (Sayfa 17)

Sorumluluklarımızı siyaset şemalarına hapsederek onları ahlâkî özlerinden koparmadan görevlerimizi yerine getirebilirsek bunda Allah’ın rızası umulur. (Sayfa 25)

Özgür insan akıllıdır ve akletmeyi bilir, çünkü akıl ona Yaradan’ın verdiği değerlerden biridir. Hürriyetini temin peşinde olan insan ise akılcı olmak zorundadır, yani içinde bulunulan şartların akılcı bir tarzda izah edilmiş uygun bir davranış ve düşünme yolunu benimsemek zorundadır. (Sayfa 40)

Batı medeniyeti ölülere îtibârını iâde etmekte hiç sakınca görmedi. Bugün bile gerçek yüzü ile İslam’ın Batı için ölümcül derecede korkutucu, Budizm, Şamanizm, Taoizm gibi inanışların ise sevimli sayılması bundandır. (Sayfa 51)

Bizi güçlendirecek şey Batı’yı güçlü kılan şeyler değildir. Ekonomimizi güçlendirerek kurtulamayız ama kurtulduğumuz için ekonomimizi de güçlendirebiliriz. (Sayfa 54)

Akılcılığın vardığı nokta Batı medeniyeti, akıllıların vardığı yer ise İslam’dır. (Sayfa 55)

Dünyanın her yerinde modernleşme ve islamlaşma atbaşı gidiyor. (Sayfa 56)

Türkiye, düşünce dünyasına uşak olarak değil de öğrenci olarak girebilmiş olsaydı hem öğrenciliğin sona erdiği bir zaman gelecek, hem de bütün öğrendiklerini kendi özgün düşünce sistemi içinde bir yere oturtabilecekti. (Sayfa 63)

İslâm dışında kalan inançların düşünce ve davranış birliğini teminat altına alacak bir şirazesi yoktur. İslâm’da ise muhkem âyetler ve Sünnet-i Seniyye bizim davranışlarımızın olduğu kadar düşüncelerimizin de şirazesidir. (Sayfa 67)

İslam’ın etkisi azalmışsa bu İslâm düşmanlarının başarısı yüzünden değil, Müslümanların kendi yetersizlikleri yüzünden. Netice şu ki, İslâm modern medeniyet karşısında bir tehdit olma özelliğinden bir şey kaybetmiş değil. (Sayfa 77)

İslam’ı mevcut şartlara adapte etmek İslam’dan uzaklaşmaktan başka bir sonuç vermez. (Sayfa 95)

Avrupa hristiyanlaşmamıştır, Hristiyanlık Avrupalılaşmıştır. (Sayfa 97)

Geçtiğimiz yüzyılda Batı, bir toplumu kıskıvrak yakalayabilmek için önce o toplumun yöneticilerini ve ileri gelenlerini Batılı değerlerle donattı. (Sayfa 102)

Gerçek anlamda spor, sanayi devrimini yaşamaya başlayan İngiltere’de işçi kitlelerini ıslah etmek için doğmuştur. (Sayfa 185)

Batılı insanın dünyaya hâkimiyeti kendi ölçülerinin bütün alanlarda üstün ve özenilmeye değer sayılmasına yol açtı. (Sayfa 185)

Edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yoklaşacaktır. (Sayfa 189)

İnsan hakları, insanın kaslarının güçlü ve sağlam olması ile aynı anlama gelmeye başladı. Doymak, protein almak, herkesin protein alması, çok protein almak meselesine geldi dayandı insanlık. (Sayfa 201)

Dişlerin varsa ısır, pençen varsa parçala. Hayatta kalmak için senden daha zayıf olanları avlamak, yutmak zorundasın. Gücün yetiyorsa hükmet, ama gücün yetmiyorsa üzerindeki hükümranlığa rıza göster. İşte Batı burjuva medeniyetinin telkin ettiği ahlâk, dönüp dolaşıp karar kıldığı ideoloji budur. (Sayfa 252)

Meskenlerimiz -mektep, kütüphane, hastahane- yok. Bir yerlerde oturuyor, uyuyup uyanıyoruz; bir yerlerde okuyor bir şeyler öğrenmeye çabalıyoruz; bir yerlerde dertlerimize deva arıyoruz. Ama bütün buralar Müslümanları dünyadaki haysiyetli yerlerinden tardedenlerin oturup, okuyup, tedavi oldukları yerlerin kötü birer kopyası. (Sayfa 253)

 

Edebifikir

 

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir