Ötekilerin Peşinde / Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan

Ahmet Yaşar Ocak, ilmî ve fikrî mesaisini ülkesinin, milletinin ve insanlığın hakikat yolundaki arayışına hasreden bir âlimdir. 1970’lerde Prof. Dr. İ. Ercümend Kuran tarafından kurulan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu kadrosu içinde, önce asistan, Fransa’daki doktora tahsilinden sonra da öğretim üyesi olarak yer alan Ocak hiç şüphesiz Cumhuriyet tarihimizin en önde gelen tarihçileri arasındadır.

Bu kitaba, Ahmet Yaşar Ocak’ın pek çok öğrencisi, yurt içinden ve dışından akademisyen dostları katkıda bulundular. Yakından bakıldığında, belki diplomasi ve uluslararası ilişkiler bahsi dışında, kitabın bölüm başlıklarının tamamı Ahmet Yaşar Ocak’ın ilgi alanlarını yansıtır. Bu ise onun ne denli geniş bir yelpazede ilmî üretim faaliyetinde bulunduğunun bir göstergesidir. Halil İnalcık’tan Kemal Karpat’a, İsmail Kara’dan Tanıl Bora’ya, Farhad Daftary’den Martin van Bruinessen’e, İsmail E. Erünsal’dan Mustafa Kara’ya kadar birçok ilim adamının; Eski Türklerin Dini Şamanizm mi Yoksa Tanrıcılık mı’dan Türk Halk İslâmlığında Mitoloji ve Edebiyat’a, Kaynakların Eleştirisi Sonucu Osman Gazî’nin Faaliyetleri ve Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu’ndan Abdülbaki Gölpınarlı’nın Bazı Tasavvufî Konulara Bakış Tarzı’na kadar farklı birçok konuyu aynı kitapta buluşturmayı ancak onun gibi geniş çalışma yelpazesine sahip bir tarihçi/entelektüel gerçekleştirebilirdi.

Özel baskısıyla bu eser, duyguların esiri olmanın tarihi doğru bir şekilde kavramanın önünde nasıl büyük bir engel olduğunu tüm araştırmacılara yaptığı çalışmalarla gösteren Ahmet Yaşar Ocak’ı geleceğin tarihçilerine tanıtacak en önemli çalışmalardan biridir.

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın Kitapları

 • Babailer İsyanı yahut Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yay., İstanbul 1996.
 • Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İletişim Yay.2002.
 • İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, TKAE. Yay., Ankara, 1999.
 • Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, TTK. Yay., Ankara 1992.
 • Türkler, Türkiye ve İslâm, İletişim Yay., İstanbul, 2003.
 • Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yay., İstanbul, 2003.
 • Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 2003.
 • Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yay., 2002.
 • Türk Folkloründe Kesik Baş, TKAE. Yay., Ankara 1989.
 • Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Edit.),T.T.K. Yayınları, Ankara,2006.
 • Sarı Saltık: Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destânî Öncüsü, TTK. Yay., Ankara 2003.
 • Benden Sual Ederseniz, Cümle Yay., İstanbul 2015.
 • Dede Garkın ve Emirci Sultan, Dergâh Yay., İstanbul 2014.
 • Arı Kovanına Çomak Sokmak, Timaş Yay., İstanbul 2014.
 • Yeniçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri, Kitap Yay., İstanbul 2011.
 • Ortaçağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri, Kitap Yay., İstanbul 2011.
 • Türkiye Sosyal Tarihinde İslamın Macerası, Timaş Yay., İstanbul 2010.
 • Veysel Kareni ve Üveysilik, Dergâh Yayınları, İstanbul.

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir