İslam’da Eğitim-Öğretim Metodu

Künye: Tâlimül-Müteallim – İslâm’da Eğitim-Öğretim Metodu, İmam Burhaneddin Ez-Zernuci, Sahhaflar Kitap Sarayı, Tercüme ve Şerh: Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, 12. Baskı, İstanbul, Ekim 2015.

***

Sahabe, Tabiun ve Etbaut-Tabiin gibi ilk İslam Akademisi mensuplarının elmas değerindeki sözlerini kapsaması vesilesiyle bu değerli ilim adamlarının feyiz ve bereketi de büyük ölçüde kitapta kendini belli etmektedir. (syf. 16)

Öğrencinin niyeti, dünya ile ilgili bir menfaat elde etmek yahut devlet kadrolarında yer işgal etmek ve devlet adamlarına yakın olmak düşüncesine dayalı olmamalıdır. (syf. 73)

Öğrenci, ilimden başka imrenilmeyecek şeylere imrenmek suretiyle kendini küçültmemelidir. (syf. 75)

Öğrenci, ilmi seviyesi yüksek olan bir hocayı seçmelidir. (syf. 87)

Öğrenci, nefis ve hevesinin arzu ettiği şehvet ve lezzetlere karşı sabretmelidir. (syf. 93)

Maksada ulaşmanın hazineleri sıkıntı köprüleri üzerine kurulmuştur. (syf. 94)

İlmi, kişilerin ağzından alın. (syf. 95)

Çok konuşan arkadaştan sakınmalıdır. (syf. 96)

Bil ki, öğrenci ilme, ilim adamlarına ve hocalarına saygı göstermedikçe ilmi elde edemez ve elde ettiği bilgiden faydalanamaz. (syf. 99)

Sonuç olarak öğrenci hocasının gönlünü kazanmalı, hoşnut olmadığı işlerden sakınmalıdır. (syf. 101)

Öğrenci hocasına danışmadan kendi başına bir ilim dalı seçmemeli, belki bu işi hocasına bırakmalıdır. (syf. 106)

Her üstünlük, çalışmakla elde edilir, devletle değil. (syf. 108)

Öğrenci mutlaka gece uykusunu feda etmeli, uykusuz kalmalıdır. (syf. 112)

İlim yolcusu olan öğrenci, ömrünün taze günlerini ve gençliğinin ilk zamanlarını ganimet bilmelidir. (syf. 114)

Öğrenci, çalışacağım derken, ilerideki çalışmalarına engel olmaması için vücudunu ve sağlığını zayıflatacak tarzda kendini zorlamamalıdır. (syf. 115)

Elde etmek istediğin işte acele etme, onu devamlı olarak elde etmeye çalış. (syf. 117)

Mideyi tıka basa doldurmak, zekâyı yok eder. (syf. 123)

Öğrenci, anlamadığı şeyi yazmamalıdır. (syf. 127)

Öğrenci, tahsil esnasında mutlaka dersi ile ilgili olarak müzakere, münazarada bulunmalıdır. (syf. 131)

Öğrenci her zaman ilmin incelikleri hakkında düşünmeli; ilmi konularda düşünmeyi adet edinmelidir. (syf. 133)

Öğrenci, her zamanda ve her konuda bütün şahıslardan faydalanmalıdır. (syf. 135)

Sana lazım olan sağlam bilgiyi al, bozuk olanını bırak. (syf. 135)

Öğrenci, çok soru sormalıdır. (syf. 136)

Öğrenci, parası ile kitap satın almalı ve parasını kitap istinsahı için harcamalıdır. (syf. 139)

Ezberlenmeyen ilim değildir. (syf. 144)

İlim beş şeyle elde edilir: Birincisi niyet etmektir. İkincisi okuduğunu anlamaktır. Üçüncüsü okuduğu ile amel etmektir. Dördüncüsü okuduğunu ezberlemektir. Beşincisi elde ettiği bilgileri Allah rızası için topluma yaymaktır. (syf. 145)

Öğrenci, ilim yolculuğundaki engellere ve sıkıntılara katlanmalıdır. (syf. 151)

Uyku vücuttaki hararetten ileri gelir. Onu soğuk su ile defetmek gerekir. (syf. 153)

Öğrenci, kimse ile münakaşa etmemeli, kimseye de hasım olmamalıdır. (syf. 156)

Bir mümini kötü zannetmekten sakın. (syf. 158)

Öğrenci beraberinde her zaman bir divit, yani, mürekkep ve kalem bulundurmalıdır ki, duyduğu şeyleri yazsın. (syf. 161)

Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarınla karartma. (syf. 163)

Öğrenci yaşlı hocaları ganimet bilmeli ve onlardan faydalanmalıdır. (syf. 163)

Çok yemekten, çok uyumaktan ve faydasız yere çok konuşmaktan sakınmak, Allah’tan korkmanın ve ona yaklaşmanın gereğidir. (syf. 166)

Kimin koltuğunda defter bulunmazsa onun kalbine hikmet yerleşmez. (syf. 170)

Çok konuşan bir kimse ile karşılaştığın zaman onun deliliğine hükmet. (syf. 182)

 

Aktaran: Muhammed Furkan Kâhya

 

 

DİĞER YAZILAR

2 Yorum

  • Asreman , 21/11/2018

    din psikolojisi dersinde bana iğrelti gelen bir cümleyi aktarıyorum”eğitim seviyesi yükseldikçe dindarlık seviyesi azalır”.Bu metinle bağdaştırarak diyebilirim ki;din psikolojisi dinsiz
    ve eğitim metodsuz olursa dediğiniz pek tabi mümkün.

  • asal sayı , 25/02/2018

    Allah bin kat razı olsun. Yam ihtiyacım olan tavsiyeler..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir