Halkadan Pırıltılar

Künye: Necip Fazıl Kısakürek, Halkadan Pırıltılar, Türk Neşriyat Yurdu, 1959.

***

Gönüllerden kibri söküp çıkarmak, dağları iğneyle kazıyıp silmekten daha zor… (sf. 8)

Gönül dünyaya uzaklığından ağladıkça, can, Allaha yakınlığından güler. (sf. 12)

Hayır! Ecel, muhtaç olduğun mühletten daha yakın… Unutmak zamanı değil uyanmak zamanı!… (sf. 14)

Allah’ım; bizi sadece bilgiye düşürme ki, bilgi avunmaktır; bizi akla bağlama ki, akıl derttir; bizi kendi kendimize de bırakma ki, bu hal uçurumdur; gösterdiğimiz kulluktan övülmeye razı etme ki, bu iş geriye dönmektir. (sf. 19)

Tasavvuf nedir?

Allahın, seni senden öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesi… (sf. 28)

Saadetimizin senedi olan Ahmed-i Buharî Hazretleri buyuruyorlar ki: “Şeriatte seninki senin, benimki benim… Tarikatte seninki senin, benimki de senin… Hakikatte ne seninki senin, ne de benimki benim… (sf. 43-44)

İnsan Oğlu üç bölüktür: Emredenler, emir kulları, ilimle uğraşanlar… Emredenlerin fesadı zulümde, emir kullarının fesadı riyada, ilimle uğraşanların fesadı da tamahta… (sf. 54)

Aşk namazının iki rekâtı vardır ki, onda abdest kişinin öz kanıyladır. Başka türlü olmaz. (sf. 68)

Muhabbetin aslı muvafakattir. Seven odur ki, sevdiğinin rızasını her şeyin üstünde tutar. (sf. 98)

Sıkıntıların sıkıntısı, insanın zıtlarıyla düşüp kalkmasıdır. (sf. 104)

Gözyaşının değeri ve pahası, ağlamaktan lezzet bulmaktadır. (sf. 149)

Allah’ın yapacağı işlerden birini kul elinde gördüğün zaman anla ki, bu iş mecazîdir; hakikî değil… Hakikî fail Allah’tır. (sf. 174)

Firavun sadece kendisini görerek, kendisine nisbet ederek o lâfı söyledi; Mansur ise bizden başka hiç bir şey göremeyerek ve kendisine nisbet şuurunu kaybederek… Artık farkı sen anla!… (sf.182)

(Fusus) ve (Fütuhat) daki hikmet, incelik ve fikir derinliği, bugüne kadar hiçbir eserde görülmemiştir. Şeyh Pârisa (Nakşibend), (Fusus) için can, (Fütuhat) için de gönül derdi. (sf. 214)

Eğer nebîlere nimet verilmemiş olsaydı, sen doğru yolu bulamazdın; eğer ilim adamları olmasaydı, sen, kime uyardın? Ve eğer emîrler olmasaydı, emin olabilir miydin? (sf. 219)

Utancım, Allah’ın, benin kendisinden başka bir işle meşgul görmesindendir… (sf. 234)

Hale bakın siz, bu dünyada gafiller de var! Korkunç şey bu dünya! (sf. 248)

 Aktaran: Muhammet Emin Oyar

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir