Ders İle Sohbet Arasında

ders ile sohbet arasinda

On Dokuzuncu Asır İstanbul’unda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri isimli eser, devri yeni ve farklı açılardan inceleyen bir çalışma. Daha önce Prof. Dr. İsmail Kara’yla birlikte hazırladığı Hutût-ı Meşâhir ile kendi çalışması olan Sadık Bir Muhalif – Yeni Osmanlılar’dan Menapirzade Nuri Bey kitaplarından hatırladığımız Şemsettin Şeker; eserinde 19. asır edebiyat, ilim ve siyaset hayatını konak, yalı, köşk, saray, camii, mektep-medrese, kahvehane, meyhane vs. gibi mekânlar üzerinden derinlikli bir okumaya tabi tutuyor.

Saray ve Çevresi, Resmî Müesseseler, Dinî-İçtimâî Muhitler, Konaklar, Evler ve Mûsikî Meclisleri gibi bölümlerden oluşan eser; yazma ve basılı pek çok kaynak eserden faydalanılarak hazırlanmış.

Hâtırât, tasavvuf, kelâm, felsefe, tarih kitapları ile biyografi, monografi, roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi edebî türlerin yanında hat istifleri, musiki eserleri ve mimarî unsurlardan da istifade edilerek hazırlanan eser, edebiyat-muhit münasebetlerini inceleyen bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olma özelliğini taşıyor.

On Dokuzuncu Asır İstanbulu’nda İlim, Kültür veSanat Meclisleri kitabında Şemsettin Şeker, sohbet meclisleri üzerinden 19. asra hâkim olan fikrî, edebî, siyasî manzaranın ayrıntılı bir fotoğrafını ortaya koyuyor. Böylece bir yandan dönem hakkında karanlıkta kalmış bilgiler günyüzüne çıkarken diğer yandan bugüne kadar resmi tarihin bize öğrettiklerini de adeta tashih etmiş oluyor.

 

  • On Dokuzuncu Asır İstanbul’unda İlim, Kültür ve Sanat Meclisleri
  • Şemsettin Şeker 
  • Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 
  • 648 Sayfa
  • 76 TL

 

 

 

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir