Taklitten Tekâmüle IV: Güzelin Tazesi, Eskinin Yenisi

Bir şeyin yeni olup olmadığına dair hüküm verebilmek için yalnızca yeniye değil, eskiye de vâkıf olmak gerekir. Türk şiiri mevzubahis

Taklitten Tekâmüle III: Fuzûlî’nin Fazileti

“Nâmım Fuzûlî! Oturduğum yer Kerbela toprağıdır. Nereye ulaşsa, şiirlerime hürmet gösterilmesi icap eder! Şiirlerim ne altındır ne gümüş! Ne laldir

Taklitten Tekâmüle II: Meyveyi Tadarken Tohumu Hatırlamak

Klasik şiirimizle meşgul olan hemen herkesin bileceği meşhur bir şiir vardır, “Süzme ceşmin gelmesün müjgan müjgan üstüne / Urma zahmı

Taklitten Tekâmüle: Türk Şiirinde Mükemmelin İzini Sürmek

Türk şiiri taklit ve nazire şiiri şeklinde gelişmiştir. Tekke şiiri, divan şiiri, saz şiiri, taklit ve nazirenin ötesinde alıntı ve

Türk Şiirinin Ahenk Abideleri

Bir ses vakıası olarak ahenk, sesin uyumlu ve düzenli bir hâle bürünmesi, hoş bir sadâya dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle

Şiir Yazıyorum Çünkü 11

LXXVI İçimizde kıvılcımını taşıyan o cevheri ateşleyecek, duymadığımız kokuları duyuracak, görmediğimiz resimleri gösterecek, hissetmediklerimizi hissettirecek olan farkındalığı bize şairler öğretir.

Şiir Yazmak Öğrenilir mi?

Genç bir şair adayı bana: –Şiir yazmayı çok istiyorum, ancak henüz hiç yazmadım, bana bunun yolunu, ne yapmam gerektiğini anlatabilir

Şiirin anlatılmayan miir’i

1) Şiir avcumuza aldığımızda bir sabun köpüğünün o ince cidarında dünyanın düşsel görünümünü seyrettiğimiz şeydir, o dünya bir an sonra

Ahubunboğaz, Gabcuk böölce, Şambılada daldı

Ordu – Akkuş’un her esnafının ağzında insana tebessüm ettiren, günlük konuşmada sıklıkla kullanılan kelimeleri, Cüneyt Güngör Edebifikir okurları için derledi.

Sezai Karakoç’un Poetikası – 2

İkinci Yeni şairlerinde pek sık rastlamadığımız metafizik açılımlar, Karakoç şiirinin en belirgin özelliklerindendir. Şiirde anlamı önemseyen Karakoç, okurun anlayamayacağı şiir

Sezai Karakoç’un Poetikası – 1

1950 sonrasında, bir ön hazırlık olmaksızın, kendiliğinden başlayan İkinci Yeni şiir hareketi içinde adı anılan Sezai Karakoç; bugün modern Türk

Bir Kimlik Kavgası Olarak Raşit Ulaş’ın “Kavga Başlıyor” Kitabı

Raşit Ulaş, şiirlerini 2013 yılından beri takip ettiğim bir şair. O zamandan bu yana şiirlerini genelde açık bir üslupla yazıyor.

Kırk Şiir ve Bir Üzerine Kırk Cümle ve Bir

1. Haydar Ergülen’in son şiirlerini bir araya getiren kitabı Kırk Şiir ve Bir, 1997 yılı başlarında çıktı. 2. Şiirler kitap

Şiir Yazıyorum Çünkü 10

“Yeryüzünde kaleme alınmış, edebî diye ilan edilmiş her kitap, bütün dünya edebiyatının oluşturduğu devasa ‘birleşimin’ bir zerresidir” Pascale Casanova LXVI