Metin Olma Durumu

Cüneyt Dal’ın ilk hikâye kitabı “Metin Olma Durumu” on dört hikâyeden müteşekkil. Yazarın, çevresinde olan bitene karşı kayıtsız kalmadığı, güçlü

Kadıköyü

  Kadıköy – 1955 Künye: İstanbul’un Ansiklopedik Öyküsü, Haldun Hürel, Kapı Yayınları, 2. Baskı, Ağustos 2010, İstanbul *** KADIKÖYÜ İstanbul’un

Öfke Üzerine

Künye: Öfke Üzerine, Seneca, çev: Ahmet Doğucan Hanegelioğlu, Doğu Batı Yayınları, 1. Baskı, Eylül 2022, İstanbul. *** Öfkenin nasıl yatıştırılabileceği

Kendini Mayalamak

Nasreddin Hoca, nükteli sözleriyle tanıdığımız, aynı zamanda âlim ve mutasavvıf vasıflarını haiz bir şahsiyet. Hoca’nın bu vasıflarını, sözlerine derinlik kazandıran

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’ndan Tadımlık Bir Bölüm

Aziz Bey, şimdi normalim. Beni bile şaşırtan bir vuzuh ile düşünüyorum. İki dakika sonra bana bir titreme gelebilir. Sizin karyolanızı

Mutlu Çıkmazı Sokağı

Celal Kuru’nun ilk kitabı Mutlu Çıkmazı Sokağı, 25 hikâyeden müteşekkil. Yazar, çatlarcasına aradığı şeyi bir türlü bulamayan, yanlış yerde aradığını

Sezai Karakoç’un Kutlu Millet İdeali

Dikkatimi çeken her türlü sözü kayıt altına alırım. Bağlamlarına göre bu sözleri tasnifler, daha sonra belli aralıklarla okurum. İlk okuduğumdaki

Medeniyet Meselesi

Künye: Prof. Dr. Tahsin Görgün, İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi, Endülüs Yayınları, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, İstanbul, 2020. *** “Bu

Usta Konuşmak İstiyor

Usta Konuşmak İstiyor, Ali Ayçil’in dördüncü deneme kitabı. Kitap, içinde küçük hikâyeleri barındıran denemelerden oluşuyor. Usta Konuşmak İstiyor’u açar açmaz

Varolmanın Boyutları – III

Künye: Varolmanın Boyutları, (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üzerine Yazılar), William C. Chittick, İnsan Yayınları, 8.Baskı, 2020, İstanbul. *** Allah’tan başka her

Türk Şiirinde Elli Dört Menzil

Şiir duygu veya düşüncelerin ahenkli bir şekilde ifade edildiği bir sanata indirgenemez; bunun çok ötesinde ontolojik ve teknik bir meseledir.

Varolmanın Boyutları – II

Varolmanın Boyutları, (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üzerine Yazılar), William C. Chittick, İnsan Yayınları, 8.Baskı, 2020, İstanbul. *** Sûfîler, öğretilerinin birçoğunun formüllendirilmesini

Nar Rengi Defter

Şair Alaeddin Küçükkürtül’ün şiirleri “Nar Rengi Defter” adıyla neşredildi. Edebifikir yazarlarından Mehmet Raşit Küçükkürtül’ün amcası şair Bünyamin K. ile birlikte hazırladığı eser

Varolmanın Boyutları

Varolmanın Boyutları, (Tasavvuf ve Vahdetü’l-Vücûd Üzerine Yazılar), William C. Chittick, İnsan Yayınları, 8.Baskı, 2020, İstanbul. *** Son beş yüzyıl boyunca,