Yürümenin Yasak Olduğu Bir Dünya: Son Yaya

“Felaket senaryolarıyla simüle edilmiş dünyalardan çok da uzakta değiliz.” Teknolojinin insanları getirdiği seviyede böyle bir cümle kurmak yanlış olmaz galiba.

Geleneğin İnkârı ve Çağın Alametleri

1912 yılında Müslüman olan, adını Abdulvahid Yahya olarak değiştiren, Şazeliye tarikatına intisap eden Rene Guenon; Modern Dünyanın Bunalımı adlı eserinde

Aforizmalar

Künye: Aforizmalar, Soren Kierkegaard, Çev: Nur Beier, Pinhan Yayıncılık, 3. Baskı, Temmuz 2020 *** Şair ne demektir? Bedbaht bir insan,

Modern Dünyanın Bunalımı

Künye: Modern Dünyanın Bunalımı, René Guénon, Çeviren: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, 1. Baskı, 2016. ***  Rönesans ve Reform birer sonuçtur

Türk Romanına Baba Figürü Üzerinden Bir İnceleme

Roman, yapısı itibariyle çok katmanlı bir okumaya muhtaçtır. Roman, ayna tuttuğu karakterler ve olaylar üzerinden aslında aynı zamanda toplumsal dönüşümlere,

Tehzîbü’l-Ahlak

Künye: Tehzîbü’l-Ahlak, Yahya İbn Adî, Çeviren: Harun Kuşlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 1. Basım, 2013, İstanbul. *** İnsanın kendisi

Asker ve Devlet Tahlili

Samuel Phillips Huntington, gençliğinde liberal görüşlerin savunucusuyken Soğuk Savaş ve McCarthy yılları onun muhafazakârlığı benimsemesine yol açar. Neticede de ortaya

Aforizmalar – Franz Kafka

Künye: Aforizmalar, Franz Kafka, Çev: Osman Çakmakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 16. Baskı, Şubat 2020, İstanbul. *** İnsanın belli

Platon’un “İmkânsız” Estetiği ve Sanat

Platon sanatları edinim ve üretim olmak üzere ikiye ayırıyor, edinim başlığının altında da dövüş, avcılık hatta para kazanmayı bile ekleyerek

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

Künye: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer, Çev: Mustafa Tüzel, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, V. Baskı, Kasım 2008, İstanbul

Taş Sektirme Ustası’ndan Bir Hikâye ve O Hikâyeye Dair Kendimle Konuşmalar

“Çocukluğumdan beri ne zaman canım sıkılsa, cebime doldurduğum taşlarla buraya gelirim” cümlesiyle başlayan Taş Sektirme Ustası, Resul Bulama’nın ilk kitabı.

Türk Maarif Ansiklopedisi

Türkler, yıllarca geniş coğrafyalarda farklı din, dil, ırk ve mezhepten toplumları bir arada huzur ve barış içerisinde yaşatmış ve böylelikle

Kabusnâme: Anadolu Beyliklerine Saray Kültürünü Aşılayan Kitap

Eserin Müellifi ve Türkçe Tercümeleri Kabusnâme müellifi Keykavus bin İskender, İran’da hüküm süren Ziyârî hânedanına mensuptur. Miladî 1021 yılında doğduğu

Müzikal Bir Sungu

Müzikal Bir Sungu, Luis Sagasti tarafından yazılmış bir eser. Müziğin hayatla kesiştiği noktaları anlatırken aynı zamanda da hayatın ölümle kesiştiği