Fahreddin Râzî’nin Vasiyeti

Fahreddin Râzî (543-544/1149-1150 Reyy – 606/1210 Herât) İslâm düşünce tarihinin en önemli simalarından birisidir. Kelam başta olmak üzere tarih, Arap

Pek âşıkâne bir nutk-i şerîf

Aşkınla çâk olsa bu ten ben yine “illallah” direm Yansa kül olsa bu beden ben yine “illallah” direm İşim gücüm

Harfler Âlemi

Kelimelerin özü harflerdir. Harflerin birleşmesi ile oluşan kelime aslında bir simgeden ibarettir. Manayı saklayan ve koruyan kelime dediğimiz kap sayesinde

Münzevi Diyojen’in Haberleri

Diyojen (Diogenes ho Sinopeus, Sinoplu Diyojen), döneminin bilgesiydi. Zâhîd ve kendi köşesine çekilmiş biriydi. Ne evi, de yatacak bir yeri

Ölümü Yastığının Altına Koy

Karenliler, Kûfe’den döndükleri zaman Veysel Karanî (radıyallahu anh), kavmi arasında hürmet ve itibar görmeğe başladı. O ise bunu istemiyordu. Onun

Horasan’da Şeytan Bulunur mu?

Müfessir İsmail Hakkı Bursevi (rah), Rûhu’l-Beyân tefsirinde şeytandan yüce Allah’a sığınmayla ilgili şu ibretlik kıssayı nakleder: Bir adam, ilim öğrenmek

İmam Gazzali’den Mektup

On Dokuzuncu Mektup İmam Ahmed el- Erğiyani’ye (Hücetülislam’a Muhalif Olan Hâce İmam Zahid Ahmed Erğiyani’ye: Saadet ve Şekavet Yolundan Bahis

XVI. Mektup

Kul Rabbini bildiğinde, tüm mahlûkat da onu bilir ve ona da itaat eder. Fakat Allah en iyisini bilendir. Mübarek Şeyh

Oruç

Orucun muazzam şartı binasının ihlâs temeline dayanması ve riya ve heves şaibesiyle karışmamış olmasıdır. Oruç sahibi ihlâs makamında yerleşip kalıcı

Aklı Kullanma Kılavuzu

Giriş İşleyiş tarzı, ittiba edeceği kaideler ve hüküm verirken esas alacağı kriterler tayin ve tesbit edilmeksizin akla tanınan “mutlak” yetkinin,

Şeyh Havasılî’den Gelen Para

Bu sayfaları yazan, bendeniz fakirin de (Ebû Gudde) defalarca harçlıksız kalmışlığı oldu. Kahire Üniversitesi Şeriat Fakültesinde iken Halep’teki ailemden gelen

“Âh”

Serdar Kocabaş’tan “çöl”e güzelleme… *** Farsça bir kelime olan derviş; muhtaç, yoksul ve kapı önü gibi anlamlara gelir. Tasavvufta ise

Mutluluk ve Erdem

Akleden nefis ne zaman bir şeyin bilgisini elde etse, anında, o şeyin bilgisini elde ettiğini de bilir. Fakat hisseden ruh

İster isen Bulasın Cânânı Sen

İster isen bulasın cânânı sen, Gayre bakma sende iste sende bul, Kendi mir’atında gözle anı sen, Gayre bakma sende iste