Bir Şairin Not Defteri -1

  Bu gece yine kendi gerçekliğinin peşine düşmüş gibi tüm sessizliğiyle pencereden içeri doluyor. Pencere. İçimin yorgun nehirlerini taşıran bir

Bir Şairin Not Defteri -2

Böyle olmalı. Zaman yine kendi seyrini yontmakta insan bedeninde. Tüm olağanca yorgunluğuyla biz bir, iki, üç sözümüzü geceye yakan müntehirler!

Hapşırması Haset, Aksırması Şiir Olan Müteşairlere Dair

efendim, mâzi lezizdir derdi abdülhâk şinasî bey. kendilerinin ahirete intikali hayli zaman oldu. nevzuhur birçok muharrir peydâ oldu. dünya değirmeni