Edebifikir Kitap Pusulası: İsbât-ı Vâcib

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: İsbât-ı Vâcib ***  Giriş Varlığı kendinden olan ve var olmak için hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan

Edebifikir Kitap Pusulası: Osmanlı Tarihi

Dosyamızın yeni listesini Ömer Ertürk hazırladı: Osmanlı Tarihi ***  Giriş Tarih, iyisi ve kötüsüyle geçmişe dönük vakaları, vesika ve tarihe yardımcı

Edebifikir Kitap Pusulası: Poetika

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: Poetika ***  Giriş Poetika; yapmak, üretmek, yaratmak gibi anlamları olan poiein fiilinden türemiştir. Şiir sanatı

Edebifikir Kitap Pusulası: Medeniyet

Dosyamızın yeni yazısını Mehmet Raşit Küçükkürtül hazırladı: Medeniyet *** Giriş medeniyet kelimesi tanzimat’tan sonra avrupa dillerindeki “civilasition” kelimesinin mukabili (karşlığı)

Edebifikir Kitap Pusulası: Felsefe

Dosyamızın dokuzuncu yazısını Mehmet Erikli hazırladı: Felsefe *** Giriş Felsefe, Yunancada arıyorum anlamına gelen “phileo” ve bilgelik anlamına gelen “sophia”

Edebifikir Kitap Pusulası: Edebî Mektuplar

Dosyamızın yeni yazısını Celal Kuru hazırladı: Edebî Mektuplar *** Giriş Edebi bir tür olarak mektup, Antikçağ’da didaktik edebiyatın bir türü olarak

Edebifikir Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar

Dosyamızın on beşinci yazısını Celal Kuru hazırladı: Tasavvufî Mektuplar *** Giriş Mektup yazmak dervişlerin hiç vazgeçmediği bir haberleşme aracıdır. Mürşid-i

Edebifikir Kitap Pusulası: Seyahat

Dosyamızın on dördüncü yazısını Mücahit Emin Türk hazırladı: Seyahat Kitapları *** Giriş Önceleri ticaret ve diplomasi ile başlayan seyahatnâme yazarlığı

Edebifikir Kitap Pusulası: Dünya Tarihi

Dosyamızın on üçüncü yazısını Ömer Ertürk hazırladı: Dünya Tarihi *** Giriş “Tarih insanlığın ortak hafızasıdır” sözü bize genel manada bir

Edebifikir Kitap Pusulası: Necip Fazıl

Dosyamızın on ikinci yazısını Davut Bayraklı hazırladı: Necip Fazıl Kısakürek *** Giriş Cumhuriyet tarihinde edebiyattan sanata, şiirden fikre kadar geniş

Edebifikir Kitap Pusulası: Mustafa Kemal

Dosyamızın on birinci yazısını Mücahit Emin Türk hazırladı: Mustafa Kemal *** Giriş Modern Türkiye’nin doğuşu, Cumhuriyet tarihimizde devamlı olarak Mustafa

Edebifikir Kitap Pusulası: Nurettin Topçu

Dosyamızın onuncu yazısını Serdar Kocabaş hazırladı: Nurettin Topçu *** Giriş Yaşadığı dönem Türkiye’sinde bir elin parmaklarını geçmeyen aydın kişilerinden biri

Edebifikir Kitap Pusulası: Sezai Karakoç

Dosyamızın sekizinci yazısını Davut Bayraklı hazırladı: Sezai Karakoç *** Giriş Bir yazarın yazı dünyasına girmek, satır aralarına nakkaş edasıyla nakşettiği

Edebifikir Kitap Pusulası: Sanat Tarihi

Dosyamızın yedinci yazısını Abdullah Karaca hazırladı: Sanat Tarihi *** Giriş Sanat, ruhun insan eliyle en güzel formda konkreleşme arzusudur. İnsana