Fakir Sözler

 • Hakâiki bulmayanlar merasimi din edindiler.
 • Allah’tan konuşan çok, Allah’ı bilen yok.
 • Ne kadar yoksan o kadar hâkimsin, ne kadar varsan o kadar mahkûmsun.
 • Benî Âdem yoktur, benî İdrâk vardır.
 • Müşahhasta kalma, mücerrede  eriş.
 • Bedenin cisimdir diye senedin mi var?
 • Uyanık insan çok, insanlıktan uyanmış yok.
 • Tok gezdiğin gün kendini sâlik sayma.
 • Kudreti acizde ara / Serveti fakırda ara / Hayatı ölümde ara / Varlığı yokta   ara.
 • Fakra erişmeyen çok fakirdir.
 • Cihan kurnazlıklarını terket ki sana ezel zekâsı verilsin.
 • Hüznün kadrini bil, inkisarı aziz tut.
 • Nedir suâlin odur kemâlin.
 • Varlık yaprağını çevir, kitap hatm olur.
 • Hakikî hayâtı ölümde bulursun.
 • Tasavvuf bilmek değil, bitmektir.
 • Kapı kapı dolaşma, muradlar sendedir.
 • Riyâzetsiz beden akordsuz çalgıdır.
 • Göz verildi, görülmezi göresin diye. Ayak verildi, erilmeze eresin diye.
 • Fena, varlığın bittiği yerde başlar.
 • İçinden çıkmadıkça dünya bilinmez.
 • Fakr gibi servet olmaz, açlık gibi gıda olmaz.

 

        H.Lütfi Şuşud

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir