Yorum Yazmak Yazının Zekâtını Vermektir

Okuduğunuz yazılardan sorumlusunuz. Baktığınız her yazıdan sorumlusunuz. Sorumlu olmanız yazıya kayıtsız kalmanız değil bilakis o yazıyı sahiplenmek, iyiyse iyi demek, kötüyse kötü demekle olur. ‘‘Biz hata yapmayız’’demiyoruz. Bizim de hatalarımız var. Olacak. Söyleyin işte!

Edebifikir olarak bu güne kadar birçok yazıya imza attık. Sizden isteğimiz okuduğunuz yazılara kendi izinizi bırakın. Çekinmeyin, korkmayın, burada adam dövmüyoruz. Ara sıra canımız sıkılınca sadece bir yumruk atıyoruz birbirimize. Bunu da bize çok görmeyin.

Sevgili okuyucu! Okuduğun yazıya yorum yazmadan yazının hakkını vermemiş olursun. Bu da boynunda bir hakkın kaldığı anlamına gelecek ki bunu bir an önce ödemen gerekir. Biz alacağımız olduğunda çok çirkinleşebiliyoruz. Sinir etmeyin adamı.  Yoksa tüm yazılarımız okuyucularımızın aleyhine döner.

Racon budur. O kadar.

Bilmeyenler İçin Dipnot – Yorum Nedir?

yorum

a. 1. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. 2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: “Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez.” –F. R. Atay. 3. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma. 4. Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon: “Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar.” –M. And. 5. müz. ve tiy. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

Güncel Türkçe Sözlük


yorum  

İyiye yoran (fal, düş vb. için).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


yorum

Üstüne yükleme.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


yorum   İng. interpreation, construction

Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, yargı ve her türlü sözleşmelerdeki deyimlerin anlamını açıklama.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 


yorum   İng. Interpretation

(Lat. interpretare = yorumlamak) : Bir metnin anlamı üzerine yapılan açıklama, bk. yorumsama

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü


yorum   İng. interpretation

Bir yapıtın anlamını aydınlatmada tutulan inceleme ya da düşünme yolu.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü


yorum

tefsîr.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü


yorum   Osm. şerh

Bir kitapta ileri sürülen düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, kullanılan sözcük ve terimlerin açıklamasını veren yapıt.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü


yorum

bk. formülün yorumu.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü


yorum   İng. interpretation, realization, structure, model

Bir biçimsel dilin her kapalı düzgün deyimine karşılık belli bir dildışı nesneyi, her değişkenine karşılık da belli bir değer alanını belirleyen dizge. || Örn. (…) . Krş..yorum biçimi.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü


yorum   İng. commentary

TV. Televizyon haber izlencelerinde günün önemli bir olayı üzerine belirtilen görüş.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü


yorum   Alm. Interpretation

Bir yapıtın anlamını açıkça ortaya çıkarabilmekte tutulan yol.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü


yorum   İng. comment, interpretation

Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması.

BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü


yorum   Osm. tefsir

Bir yazının, bir sözün anlaşılması güç, karanlık yönlerini iyice açıklayarak aydınlığa kavuşturma.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

DİĞER YAZILAR

4 Yorum

 • Serair , 20/10/2016

  Peki, yorumsa yorum. Bundan böyle sıkı bir takipçi olduğumun izini bırakacağım.
  Not:Yorum tanımlarını okumadım es geçtim umarım racona ters değildir.

 • Özbek , 17/10/2016

  “Bir yanit birak” kismi da “zekatini ver”, “borcunu öde” ya da “vicdanini rahatlat” diye degistirilsin o vakit

 • A.b , 17/10/2016

  Demek öyle. Demek yorumsuz yazı görmek istemiyor, üstüne üstük bunun bir hak olduğunu iddia ediyorsunuz…

  Son yorum şerhleri biraz mübalağa olmamışmı?

 • €®6£π , 08/10/2014

  Kırıcı olmaması da gerekir bence

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir