Hatıra Saklama Ofisi’nin İlk Sakinleri

Şu ana kadar iki kişi Hatıra Saklama Ofisi için müracaatta bulundu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer anlaşırsak ofisimizin ilk sakinleri olacaklar. Hatıra Saklama Ofisi’ne müracaat etmek isteyen arkadaşlarımız için bir bilgi verelim: Ofisimize gönderilecek hatıraların hangi şartlarda muhafaza edileceğini siz belirliyorsunuz. En katı muhafaza şeklimiz: Ofis sorumlusu dışında hiç kimsenin hatırayı görmemesidir. Bunun dışında:

* “Hatıralarıma sadece ofis sorumlusu vakıf olabilsin. Bir de ofise hatıra gönderdiğimi insanlar duyabilir, ismim zikredilebilir.”

* “İsmimi açıklamaktan başka, gönderdiğin hatıraların muhteviyatı hakkında Hatıra Saklama Ofisi’nin blog, dergi, kitap gibi neşriyatında bilgi verilebilir.”

* “Gönderdiğim hatıraların ofis tarafından neşredilmesinde bir sakınca görmüyorum. Eğer ofis yetkilisi, gönderdiğim hatıraları neşretmek istiyorsa neşredebilir.”

* “Gönderdiğim hatıraları on yıl sonra geri istiyorum.”

gibi taleplerde bulunabilirsiniz. Bunların hepsini müzakere edip bir karara varmamız mümkündür.

Hatıra Saklama Ofisi, Edebifikir bünyesinde ortaya çıkmış bir hareket. Eğer bir mani olmazsa Edebifikir bünyesinde devam edecek. Ofis için bir blog sayfası açmayı, ofisle ilgili Edebifikir’de neşrettiğimiz yazıları, duyuruları, fotoğrafları vs. bu blogda biriktirme düşüncemiz var.

Hatıra Saklama Ofisi, yazılı kültürümüzün kuvvetlenmesinde ve şahsî arşiv oluşturma konusundaki şuurun artırılmasında Türkiye’ye bir menfaat temin edebilirse kendisini bahtiyar kabul edecektir. Hareketimizi ortaya çıkaran hassasiyetlerin bir kısmını ifade eden güzel bir yazıyı işaret etmek istiyoruz. Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olan Harun Anay Hoca’nın yazısı…

Ofisimiz, şartlara ve ihtiyaçlara göre yeni düzenlemelere gidebilir. Hareketimizin güzelleşmesi, iyiliği, sağlamlığı ve temizliği için fikirlerinizi, tenkitlerinizi ve tekliflerinizi bize gönderebilirsiniz.

Edebifikir “Hatıra Saklama Ofisi” mümessili M. Raşit Küçükkürtül 

hatıra saklama ofisi
hatıra saklama ofisi’nden duyuru

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • ismetçi , 11/09/2014

    şu yorum yayınlandıysa artık burada sansür kalkmış demektir sevinin ahali :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir