Şehrimizdeki Yedi Bin Rus Mültecisinin İstanbul’da İkâmetine

Akşam Gazetesi 3. Sayfa Haberleri

Tarih: 1 Teşrin-i Sâni 1339 / 1 Kasım 1923

RUS MÜLTECİLERİ

Şehrimizdeki Yedi Bin Rus Mültecisinin İstanbul’da İkâmetine Müsâde Edildi

Bugünki “Oryant Nivaz” gazetesinden: Sâhib-i salahiyet bir makamdan bize verilen m’alumata nazaran, Türk hükümeti ile Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) komiseri mistr Çayldz arasında uzun müddet devam eden müzakerât neticesi olarak Türk hükümeti hâl-i hazırda İstanbul’da olup miktarı yedi bin kişiye baliğ olan Beyaz Fırka Rus mültecilerinin şehrimizde kalmasına ve bunlara ikâmet tezkeresi verilmesine muvafakat eylemiştir.

Bundan başka, bunlardan hârice gitmek isteyenlere memalik-i ecnebiyeye gitmek üzere Türk pasaportu verilecek ve pasaport sahibinin Beyaz Fırka Rus mültecisi olduğu işaret edilecektir.

Türk hükümetinin bu kararı dünkü gün Doktor Adnan Bey tarafından mistr Çayldz’a tebliğ edilmiştir. Türk hükümeti bu müşgil mesele-i muallakanın hâl ve tasviyesinde ruh ve hayât-ı insaniyetkâranesini isbat eylemiştir.

Osmanlı Türkçesinden Çeviren: Ömer Etürk 

 

Akşam Gazetesi’nin 1 Kasım 1923 tarihli nüshasını indirmek için tıklayınız.

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir