Biyografi Yazarlığı Atölyesi Açıyoruz

Yazarlık, “yaratıcı yazarlık”, şiir ve öykü atölyelerine şüpheyle bakıyorum. Bunlarla ilgili tartışmaları Edebifikir okurları biliyordur. Edebifikir’i bilen, burada yazdıklarıma âşinâ olanlar bu atölye işlerine mesafeli baktığımı da, hatta bütün Edebifikircilerin mesafeli baktığını, tahmin edebilirler. Böyleyken, bu işe girişmemin bir izahı olması icap eder. Benim cüret ettiğim atölye işinde pek yüzüne bakılmayan bir sahayı, biyografi yazarlığını kendimize mesele olarak ele alacağız. Ayrıca kimseye kendisini “yazar yapmak” üzere bir vaatte bulunmuyoruz. Yani işin içinde bir dergiye çaylak yazar avlamak, yayınevinin pazarlamasını yapmak gibi unsurlar yok. Dahası astronomik rakamlar talep ediyor da değiliz. Bu atölyeyi bir gençlik merkezinde yapıyoruz: Kümged. Hem Kümged için hem benim için yeni bir tecrübe. Temel okuma-yazma becerilerine dair daha evvel bazı işler yapmıştım, bunlar Türkçe öğretmenliğimin bir tezahüründen ibaret olan şeylerdi. Biyografi yazarlığı ise başka bir iş. Bunu tercih etmem, Türkiye’ye dair taşıdığım endişelerin bir ifadesi. Gerçekte ülkemizin ihtiyacı olan sivil bir biyografi enstitüsü kurulması. Meselâ Kahramanmaraş gibi edebiyatla, şiirle öne çıkmaya çalışan yerlerde böyle şeylerin olması beklenir ama yok. Avukat, öğretmen, imam, mühendis, gazeteci, eczacı gibi farklı mesleklerden insanların bir ekip ruhu içerisinde böyle bir enstitüye varacak işleri kotarabileceklerini düşünüyorum. Ama bu manada Türkiye’de merak ve tecessüs yeterli değil henüz. Bunda yeterlilik elde edilse bile bir araya gelmek ve bir arada kalmak hayli zor bir iş. Yukarıda sıraladığım meslekleri rast gele seçmedim, bilhassa seçtim. Bunların zamanları, paraları, kuvvetleri ve merakları böylesi işlere daha müsait diye düşünüyorum. Birlikte bir biyografi kütüphanesi oluşturmak, birlikte koleksiyonlar yapmak, ortak arşiv oluşturmak, birbirlerinin araştırma sahalarına destek çıkmak, beraberce bir biyografi dergisi çıkarmak gibi işlerden sonra nihayet bir biyografi enstitüsü kurmak. Bu sahadaki mevcut akademik ve edebî yazarlığa ve birikime belli bir mesafe ve tenkitle yaklaşacak, bağımsız bir tavır geliştirmek. Mümkün mü? İnşallah.

Salgın hastalığın teslim aldığı şartlar içerisinde bu işe girişiyoruz. Ben yüz yüze yapılacak bir atölye çalışmasının ciddiyetine inanıyorum, bu sebeple atölyeyi tehir etmek istedim. Fakat Kümged’teki arkadaşlar sanal ortamda çalışma yapmaktan yanalar. İnternet ortamında, uzaktan yapmakla yarı yarıya bu işin tesiri ve imkânı ölmüş olacak. Aşağıda yüz yüze yapılmak üzere tasarladığımız atölyenin girizgâhı var. Belki yarına, bu işi benden daha iyi yapacak birilerine şevk ve imkân verir ümidiyle atölye işine başlayacağız. Ya nâsip…    

Niçin biyografi yazarlığı atölyesi açıyoruz?

Türkiye’nin tarihî önemine ve derinliğine uygun bir biyografi yazarlığımız henüz gelişmemiştir. Türkiye, Müslümanların beş asırlık hilafet merkezi olmuş bir coğrafya olması bakımından kıymetli bir yere sahiptir. Ayrıca modern batı medeniyetiyle yüz yüze olup dört asır boyunca siyasî bakımdan sömürge hâline getirilmemiş yegâne yer olmasından ötürü de yeryüzünde benzeri olmayan bir coğrafyadır. Zikrettiğimiz bu hususlardan ötürü dünyada biricik olmak vasfına sahip bir ülkedir.

Türkiye’nin tarihte tuttuğu bu müstesna yerin anlaşılması için biyografi yazarlığının çok önemli bir yeri vardır. Bugün istihbarattan ekonomik faaliyetlere, psikolojiden iletişime her sahada biyografik bilginin silaha dönüştüğü görülmektedir. Türkiye’nin en azından güvenlik stratejisini geliştirecek seviyede bir müktesebat oluşturması bir mecburiyettir. Türkiye’nin ihtiyacı, gerçekte bunun daha ötesinde ve derindedir. Bugün tarihî eserleri çalınan, müzeleri yağmalanan, yazma eserleri yurtdışına götürülen, endemik bitkileri ve hayvanları yurt dışına kaçırılan bir ülke olarak Türkiye’nin kendi insanına ait biyografik bilgiyi, kendi anlayış ve yaşayışına göre yine kendi ülkesinde inşa etmesi zihin sağlığını koruması ve hafıza işgâlini önlemesi için bir mecburiyettir.

Biyografi yazarlığına ihtiyaç duymamızın manevî sebeplerinden biri de ülkemizde uzun yıllardan beri yerleşmiş bulunan değersizlik duygusudur. Maalesef ülkesini, milletini, kendisini haksız yere bir aşağılık duygusuna mahkûm eden kimselere gündelik hayat içerisinde rastlıyoruz. Kendimizi tanımak, kendi yerimizin dünya içerisinde ne olduğunu tanımak için de biyografi yazarlarına ihtiyacımız var.

Mehmet Raşit Küçükkürtül


Biyografi yazarlığı atölyesine müracaat edecekler için şartname

* Atölyenin 16 hafta sürmesi öngörülmektedir. Haftada en az bir kere yüz yüze çalışma yapılacaktır. Salgın hastalık tedbirlerinden ötürü yeni bir durum doğması hâlinde sanal ortamda atölyenin sürdürülmesine niyet edilmiştir.

* Atölyeye 7 ila 11 kişilik bir kontenjan düşünülmektedir. Asgarî üç öğrenci ile atölye açılacak, bu sayıya ulaşılmadığı takdirde açılmayacaktır. Müracaat edecek kimselerin 15 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

* Müracaat edenler mülakata davet edilecekler ve mülakat neticesine göre kabul edileceklerdir.

* Atölye için ücret yetişkinler için 500 lira, üniversite ve lise öğrencileri için 350 liradır. Mülâkatı geçtiğini öğrenen öğrenci, iki hafta içerisinde ücreti ödeyecektir.

* Atölyeye sadece biyografi yazarı olmak isteyenlere açıktır. Vakit geçirmek veya genel kültür edinmek isteyenlerle başka bir sahada yazarlık niyetinde olanlara atölye uygun değildir.

* Atölyeye müracaat edenler her hafta en az 500 kelimelik bir metin yazmak, okunulması tavsiye edilen makale ve yazıları okumak gibi yükümlülükleri kabul etmiş sayılacaklardır. Atölyeye 5 hafta devam etmeyenler veya üç hafta üst üste gelmeyenlerin kaydı silinmiş sayılacaktır. Kaydı silinenlerin kalan ücreti iade edilir.

* Atölye faaliyetleri, Mehmet Raşit Küçükkürtül ve Sefa Doğan ile yürütülecektir.

Takvim: 

İlân ve reklâm:  5 Aralık – 12 Aralık 2020

Mülakât: 19 Aralık 2020 Cts.

Atölye Günleri:

1. Hafta: 26 aralık
2. Hafta: 2 ocak
3. Hafta: 9 ocak
4. Hafta: 16 ocak
5. Hafta: 23 ocak
6. Hafta: 30 ocak
7. Hafta: 6 şubat
8. Hafta: 13 şubat
9. Hafta: 20 şubat
10. Hafta: 27 şubat
11. Hafta: 6 mart 
12. Hafta: 13 mart
13. Hafta: 20 mart
14. Hafta: 27 mart
15. Hafta: 3 nisan 
16. Hafta: 10 nisan 

* Kütüphane, arşiv, sahaf, kitapçı, mezarlık, dergi veya gazete yazıhanesi gibi ziyaretler için takvimde belirtilen 16 hafta içerisindeki günlere ilâve yeni günler belirlenebilir. Ayrıca tarihlerin verildiği günlerde de bu ziyaretler düşünülebilir. 

* Atölyenin cumartesi günleri 11.00-13.00 arası yapılacaktır. İlerleyen aylarda mevsim değişimine istinaden saatte değişiklik olabilir.

İletişim

https://www.instagram.com/kumged_genclik_merkezi/

Tel: 0544 473 33 85

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir