1923 Yılından Âyâsofya Cami ile İlgili Bir Haber


Akşam Gazetesi
Tarih: 27 Teşrin-i Evvel 1923 / 27 Ekim 1923

Âyâsofya Camii

Meşum mütâreke düevasının ibtidasında Hristiyan taassubu Âyâsofya Camiine musallat olmuştur. Bu camiyi kiliseye tahvil için her türlü vesaite müracaat ediyorlardı. Malatyas’la beraber firar eden papaz Odora da hemen her gün birkaç Rum kopili ile gelir oralarda dolaşır bir vukuat zemini ihzar etmek isterdi. Günün birinde bir Fransız zabitinin kumandasında Madagaskarlı siyahilerden mürekkep bir müfreze Âyâsofya meydanına geldi. Mütarekenin ibtidasında iyi bir düşünce neticesi olarak camiyi muhafaza için ufak bir Türk müfrezesi camiye konulmuştu. Siyahiler müfrezesinin oraya gelmesi Fransızların maksadını ifham ediyordu. Siyahi müfrezesi başlarındaki Fransız zabit ile beraber caminin içine girmek istedi. Nöbetçi bunların camiye girmelerine müsaade etmedi. Cebren girmek ister gibi bir tavır almaları üzerine, Türk müfrezesi hemen silahına sarıldı ve siyahiler çil yavrusu gibi dağıldılar.

Fransız zabiti nöbetçiye zabitini çağırmasını söyledi. Cami muhafızı olan binbaşı çağırıldı. Fransız zabiti Türk binbaşısına bu Fransız müfrezesinin cami avlusunda talim yapacağını söyledi. Binbaşı oranın talim meydanı olmadığını beyan etti.

Fransız zabiti ile Türk binbaşısı arasında muhavere ceryan ederken camide bulunan Türk müfrezesinin kahraman başçavuşu geldi. Ve binbaşıya resm-i tâzim ettikten sonra dedi ki: “Binbaşı Bey! Biz bu camiyi muhafaza edeceğiz. Bunlara söyle ki, eğer cebren girmek isterlerse biz hem mukavemet eder hem de camiyi berheva ederiz.”

Binbaşı Fransız zabitine çavuşun söylediğini tercüme etti. Fransız zabiti amirinden talimat alacağını söyledi. Müfreze adliyenin altındaki sütunların altına çekildi ve orada birkaç gün bekledikten sonra çekildi gitti. Bu müfreze orada bulunduğu müddetçe fenerin Rumları hemen her gün Âyâsofya meydanına doluyorlardı. Fakat Türk zaferi bu Rum ümidini de ebediyen boğdu.

Dün İstanbul vilayetinden cihet-i askeryeye yazılan bir tezkirede caminin kapısında artık muhafıza lüzum kalmadığı bildirilmiştir.

Osmanlı Türkçesinden Çeviren: Ömer Ertürk

Akşam Gazetesi’nin 27 Ekim 1923 tarihli nüshasını indirmek için tıklayınız.

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • A.B. , 29/03/2019

    Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz demişler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir