1922 Yılından Arka Sayfa Haberleri

Akşam Gazetesi 3. Sayfa Haberleri

Tarih: 4 Ramazan Hicrî 1340/ 2 Mayıs 1922

Bir Cerh (Yaralama)

Dün Üsküdar Jandarma Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Hüsnü Bey yanında bir kadınla Teneze İzzet Ağa’nın valide çeşmesinde küçük çiftliğindeki bağçesine giderek bir ağaç dibine oturmuş. İzzet Ağa’nın mahdumu (oğlu) olan Hakkı, bir suret-i lisan ile kalkıp gitmelerini söylemiş. Bunun üzerine deruştane tekliften müteessir olan mumaileyha Hüsnü Bey ihafe (tehdid) kastıyla iki el silah atarak gitmekte iken merkum bir sopa ile tahviren (dönerek) mumaileyhi takibe başlamış ve mukabele mecburiyetinde kalan mumaileyh iki el daha silah endehat (ateş ederek) ederek merkumu yüzünden cerh (yaralamış) etmiş. Kendisi derdest olunarak silahiyle beraber jandarma kumandanlığına teslim edilmiş. Mecruh (yaralanan) da bir ay tedavi için Gümüş Suyu Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Bir İnhidam (Çöküş)

Kadırgada Bostan Ali mahallesinde Fevziye Mektebi sokağında iki numaralı hanenin bir kısmı dün saat 6’da müthiş bir tarraka (gümbürtü) ile birdenbire çökmüştü. Kazamız Kurhane esasen çürümüş ve meil-i inhidam (yıkılmaya yüz tutumuş) bir halde bulunmuş iken birkaç gün nefs-i tamiri suretiyle tamirine başlanmasından ileri gelmiştir. Lehu’l hamd bir kaza vuku bulması birkaç dakika evvel çatırtılar işitilmesinden dolayı gerek mezkur (bahsi geçen) hanedeki kiracıların ve gerek ittisalindeki (bitişiğindeki) hanede bulunanların kaçmalarından menbaistir. İnhidam olan kısma muttasıl bulunan diğer hanenin de bölme duvarlarıyla döşemeleri ve çatısı düçar-ı harab olmuş ve eşyaca da bir hayli zararı mucib olmuştur. Kabul-i tamir olmayan ve mezkur tamiratın da mühendis, memur, kalfa gibi kimse bulunmayan böyle inşaata nasıl müsaade edildiği tabi’i merciince tahkik edilecektir.

 

Osmanlı Türkçesinden Çevirin: Ömer Ertürk

 

Akşam Gazetesinin 2 Mayıs 1922 tarihli nüshasını indirmek için tıklayınız.

 

DİĞER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir