Mantık Atölyesi Başlıyor

MANTIK NEDİR?

Düşünmenin grameri olan mantık ilmi, ilimlerin anahtarı olup kurucusu ve sistemleştireni Aristo’dur. Aristo; Kategoriler, Önermeler, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler ve Sofistik Deliller ismini verdiği kitaplarında kavram, önerme ve akıl yürütme konularını açıklamıştır. Aristo’dan sonra Megara ve Stoa okulu filozofları ile mantık ilmi gelişmesini sürdürmüştür.

Aristo’nun eserlerinin Arapçaya çevrilmesi ile İslam dünyasında da mantık çalışmaları başlar. Fârâbî, İbni Sina, İbni Rüşd gibi mantıkçılar eliyle mantık eserleri ortaya konur. İmam Gazâlî ise bütün ilimlerin mukaddimesi dediği mantık ilmini bilmeyenin ilmine güvenilmeyeceğini söyleyerek bu ilmin öğretilmesinin yolunu açar ve kendisi de mantık kitapları kaleme alır.

Muallam-i Sâni Fârâbî mantık ilmi ile gramer ilmi arasında şöyle bir bağlantı kurar: “Nahivin (gramer), dildeki yeri ne ise mantığın da akıldaki yeri odur. Nasıl nahiv, onu dilleri için şart koşan bir millette, dili düzenlerse, mantık ilmi de aklı, hataya düşmenin mümkün olduğu herhangi bir hususta, sadece doğruyu düşünecek şekilde, düzenler. Demek ki, nahivin dille ve sözlerle olan ilişkisi mantık ilminin akılla ve ma’kullerle olan ilişkisi gibidir. Nahiv, dilde söyleyiş bakımından hataya düşmenin mümkün olduğu yerde dilin ölçüsü olduğu gibi, mantık ilmi de ma’kullerde hataya düşmenin mümkün olduğu herhangi bir hususta aklın ölçüsüdür.”

Bilinenlerden bilinmeyene ulaşmak için mantık ilmi okumak zaruridir. Çünkü bütün ilimlerin ölçüsüdür. Doğru bilgileri yanlış bilgilerden ayırmak istiyorsak yolumuzun mantık ilmine düşmesi kaçınılmazdır. Kısacası mantık, zihnin işleyiş kanunlarını öğretir. Hataya düşmemek için yol ve esasları ortaya koyar.

MANTIK ATÖLYESİ

* Mantık atölyesinin amacı katılımcıları geçerli bilgiyi yanlış bilgiden ayıracak seviyeye getirmek, düşünce kuvvetini doğru yöne sevk etmelerini sağlamak ve böylece diğer ilimlere sağlam bir şekilde giriş yapmasına vesile olmaktır. Zira mantıktan başka kesin bilgiyi elde etmenin yolu yoktur.

* Mantık ilmini tahsil etmenin bir amacı da zihnin doğruluğu apaçık olan bilgilerden bilinmeyenlere nasıl ulaşacağını öğrenmektir. Bu amaca ulaşmak ise önce sağlam bir niyet ve sonrasında ise sabır ve gayretle çalışmak gerekir. Ama sonucun güzelliği yolun sıkıntılarını örter. Ayrıca İmam Gazâlî hazretlerinin “Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz” sözü bu bağlamda son derece önemlidir.

* Mantık Atölyesi 2019-2020 eğitim-öğretim sezonu boyunca sürecektir. Her hafta cumartesi günü saat 15:00’da yapılacak dersler 28 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Mostar Gençlik Derneği’nde başlayacaktır.

* Derse katılmak için Mantık Atölyesi Formunu doldurmak gerekmektedir. Akabinde size geri dönüş yapılacaktır.

* Önemine ve zorluğuna binaen derslere devamsızlık yapılmamalıdır. Ayrıca her ders için verilecek notlar, derse gelmeden önce okunmalıdır.

* Katılımcıların derste aktif olmasını sağlamak için çeşitli sunum ve ödevler de yaptırılacaktır.

* Atölye boyunca takip edilecek mantık kitapları ve makaleler süreç içerisinde ilan edilecektir.

* Başvuru formu: MANTIK ATÖLYESİ FORMU

MANTIK ATÖLYESİ İÇERİĞİ

  • Eleştirel Düşünme
  • Mantığa Giriş
  • Mantık Tarihi
  • Klasik Mantık
  • Îsâgûcî Şerhi
  • Mantık Yanlışları

Edebifikir

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • xhamzat , 25/09/2019

    edebifikir sadece istanbul’a çalışıyor. taşrada yaşayanlar ölsün mü?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir