Edebifikir Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar

Dosyamızın on beşinci yazısını Celal Kuru hazırladı: Tasavvufî Mektuplar

***

Giriş

Mektup yazmak dervişlerin hiç vazgeçmediği bir haberleşme aracıdır. Mürşid-i kâmiller uzakta bulunan halife ya da müridlerine mektup aracılığı ile ulaşmışlar, mektuplarında nasihat vermişler hem bu sayede hasret de gidermişlerdir. Uzakta olan müridler tarafından mektupla aktarılan rüya ve manevi halleri de yine cevap mektuplar yoluyla yorumlamışlardır.  Zira müridler, manevî yolculukları sebebiyle sürekli yeni hallere girmekte ve şeyhinin yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple mektuplar mürşid-i kâmillerin tasavvufi görüşlerini anlamamızda bir kaynak niteliğindedir. Tasavvuf ehlinin yol ve sözlerinin anlamı, metotları ve görüşlerinin temeli ile ilgili olarak “el-Lüma” adlı eserini yazan Nasr es-Serrâc et-Tûsî mektup konusunda klasik eseri el-Lüma’da şöyle der: “Bizim şeyhlerimizin ifadelerindeki inceliklere vakıf olmak isteyen, onların yazışmalarına, mektuplarına baksın. Çünkü onların sözlerinin esrâr ve incelikleri bu mektuplardadır; yazdıkları kitaplarda değil.” Allah dostlarının yazdığı mektupların toplanmış haline ise mektûbât denmiştir.

Listemizin başına Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam’a davet mektuplarını aldık. İşte Allah dostlarının mektûbâtlarının listesi…

Tasavvufî Mektuplar Kitap Pusulası

 1. Muhammed Hamidullah – Efendimizin Altı Diplomatik Mektubu
 2. Abdulkadir Geylânî – Mektûbât-ı Geylânî
 3. Mevlâna Celâleddin Rumî – Mektûbât
 4. İmam-ı Rabbânî – Mektûbât-ı Rabbânî
 5. Ataullah İskenderî – Mektûbât
 6. Süleyman Ateş – Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı Eserleri ve Mektupları
 7. Mevlâna Halid-i Bağdadî – Mektûbât-ı Mevlâna Halid
 8. Ahmed El-Haznevî – Şah-ı Hazne’nin Mektupları
 9. Muhammed Diyauddîn – Mektûbât-ı Hazret
 10. Şeyh Abdurrahman-i Tahî – Mektûbât-ı Seyda-i Tâhî
 11. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî – Mektuplar
 12. Muhammed Es’ad Erbilî – Mektûbât
 13. Hasan Sezai Gülşenî – Mektûbât-ı Hazreti Sezaî
 14. Hace Muhammed Lutfî – Hulâsatü’l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî
 15. Osman Bedrûddin Erzurumî – Gülzâr-ı Sâminî Mektûbât (2 cilt)
 16. Seyyid Osman Hulusi – Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî
 17. Azîz Mahmud Hüdâyî – Mektûbât
 18. Niyâzî-i Mısrî – Mektûbât
 19. Mahmud Ustaosmanoğlu – Mektûbât-ı Mahmûdiyye
 20. M. Nusret Tura – Mektuplar
 21. Mustafa Kara – Gönül Mektupları
 22. Tarık Velioğlu – Allah Dostlarından Mektuplar
 23. Sultan III. Murad – Rüya Mektupları
 24. Tahir Olgun – Çile Mektupları

 

Celal Kuru

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

 • Özbek , 04/07/2017

  Bi an Necip Fazil Kisakürek okuyorum zannettim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir