Edebifikir Kitap Pusulası: Tasavvuf

Dosyamızın üçüncü yazısını Serdar Kocabaş hazırladı: Tasavvuf

***

Giriş

Tasavvuf, kalp ayağı ile Hakk’a yolculuk yapmaktır. Nefsinin kötü huylarını terbiye etmek, bu kötü huylar yerine güzel ahlakı benimsemek ve Allah’ın her an kişinin kendisi ile olduğunun farkına varmaktır. Gelecek endişesinden kurtulmak, ânın çocuğu olmaktır. Kahır ve lütfu bir eylemek, Hak’tan her haliyle razı olmaktır. Hayvani sıfatlardan melekî sıfatlara yelken açmaktır. Yani tasavvuf bir terbiye yoludur.

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ise tasavvufu; sulhu olmayan bir cenk olarak tanımlar. Kişi sürekli kalbinin kapısında nöbet beklemeli, kalbine ağyarı bir an bile sokmamalıdır.

Günümüzde tasavvufa olan rağbetin artması sebebiyle modernizim, tasavvufu da meta haline getirmek istemektedir. Bu sebeple Allah dostlarının hayat hikâyeleri romanlaştırılmakta, edebi eserlerin içine sos olarak mistik unsurlar katılmakta ve insanların maneviyat ihtiyacı suni tedbirle giderilmek istenmektedir. Öncelikle hiçbir tasavvufi eser popüler olmak kaygısıyla yazılmaz. Bu  durum tasavvuf anlayışıyla birebir zıttır. Ayrıca bu kitapları yazan arkadaşlar tasavvufla sadece kitabi olarak ilgilendikleri için bölük pörçük bilgileri ve nâkıslıklarını bu kitaplarına yansıtmaktadırlar. Bu sebeple biz de tasavvufu kitaptan öğrenmek isteyenlere kılavuz olmak için kitap listesi hazırladık. Listedeki 25 eser sırayla okunmalıdır. Son olarak şunu hatırlatmalıyım: Tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir. Yani kişi, tasavvufî kitapları okuyarak Allah’a varamaz. Sadece teorik olarak biraz bilgi edinir. Tasavvuf bir mürşidin dizi dibinde terbiye görerek öğrenilir vesselam.

Tasavvuf Kitap Pusulası

 1. Ana Hatlarıyla Tasavvuf – H. Kâmil Yılmaz
 2. Tasavvufa Giriş – Mahmut Erol Kılıç
 3. İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş
 4. Kaynaklarıyla Tasavvuf – Dilaver Selvi
 5. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi – Mustafa Kara
 6. Tasavvuf ve Tarikatlar – Selçuk Eraydın
 7. Hikem-i Atâiyye – Ataullah İskenderî
 8. Fethu’r Rabbânî – Abdülkâdir Geylânî
 9. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü – Süleyman Uludağ
 10. Kuşeyri Risalesi – Abdulkerim Kuşeyri
 11. İhyâ-u Ulumid-din – İmam Gazali
 12. El-Luma – Ebu Nasr Serrâc
 13. Avârifu’l Maârif – Ebû Hafs Ömer Sühreverdi
 14. Er-Riaye – El Muhâsibi
 15. Bahâeddîn Nakşbend (Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı) – Necdet Tosun
 16. Abdülkadir Geylani (Hayatı, Eserleri, Görüşleri) – Dilaver Gürer
 17. Tezkiretü’l Evliyâ – Ferîdüddîn Attâr
 18. Nefehâtü’l Üns – Abdurrahman Câmî
 19. Reşahât –  Mevlânâ Ali b. Hüseyin Es-sâfî
 20. Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar – Mustafa Kara
 21. Mesnevi Tercümesi –  Şefik Can
 22. Bir Sufinin Portresi – İbn Arabî
 23. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri – Mustafa Kara
 24. Muhyiddin İbni Arabi Hayatı ve Çevresi – Nihat Keklik
 25. Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi – Ahmed Avni Konuk

“Kitap Pusulası” Dosya Yazıları

DİĞER YAZILAR

6 Yorum

 • adam ol canumi ye , 22/03/2017

  bu kitapları hangi yayınevlerinden almamız gerektiği de belirtilseydi keşke örneğin el-fethu’r rabbani

  • el-fethu’r rabbani , 22/03/2017

   el-fethu’r rabbani’yi gelenek yayınlarından edinebilirsiniz. güzel bir tercüme yapmışlar…

  • adam ol canumi ye , 23/03/2017

   isabet olmuş

  • adam ol canumi ye , 08/12/2017

   el-luma ve avarifu’l maarif’in hangi yayınlarını önerirsiniz

 • Sophia , 25/01/2014

  Ve unutmadan söylemek isterim, Abdülkerîm Cilî kitapların da insanları irşad edebileceği görüşündedir.

 • Sophia , 23/01/2014

  Bence Kenan Rıfai’nin Sohbetleri de bu sıralamada yer almalıydı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir