Edebifikir Kitap Pusulası: Poetika

Dosyamızın yeni listesini Sulhi Ceylan hazırladı: Poetika

*** 

Giriş

Poetika; yapmak, üretmek, yaratmak gibi anlamları olan poiein fiilinden türemiştir. Şiir sanatı da diyebileceğimiz poetika aslında şiirin felsefesidir. Şiir nedir sorusundan yola çıkarak şiir üzerine üretilen teorileri inceler.

Valery poetikayı “Şiire dair estetik akideler,  kurallar toplamı demek olan dar anlamıyla değil, dilin hem töz hem de araç olduğu yapıtların oluşturulması ya da kurulmasıyla ilgili olan her şeye verilen ad olarak” tanımlar.

Necip Fazıl Kısakürek ise Çile kitabında konuya şöyle yaklaşır: “İlk poetika fikircisi (Aristo) ya göre, şiir, eşya ve hâdiseleri taklitten ibarettir. Sonunculara göre ise (Valeri vesaire) kaba bir his âleti olmak yerine, girift bir idrâk cihazı… Baştakilere göre şiir, en basit ve umumî temayül içinde zaptedilmek istenirken, sonunculara göre, hususî kalıplar içinde fikrin tahassüs edasına bürünmesi şeklinde tarif edilmek isteniyor. Bu tariflerin başında ve sonunda, şiiri merkezleştiren haysiyetli bir muhit ile, şiir muhitini kuran ulvî merkezden bir eser yoktur.”

Hakikate yaklaşmak, hakikati aramak, hakikatin sesine aracı olmak olarak da tanımlanan şiir, bu yönü sebebiyle her zaman düşünür ve şairlerin konusu olmuş ve ne’liği Aristo’dan beri tartışılagelmiştir. Türk şiirini merkeze alırsak poetika metinleri ilk olarak Tanzimat edebiyatı döneminde Namık Kemal, Ziya Paşa ve Recâizâde Mahmut Ekrem’in makaleleri ile başlamıştır. Günümüzde ise pek çok şair bu alanda kalem oynatmış ve öncelikle kendi yazdığı şiir ve şiir akımları üzerine kalem oynatmıştır. Bunun yanında şiir araştırmacıları da poetika metinleri ortaya koymuş ve adeta bal’ı, arı değil yiyen anlatabilir demek istemişlerdir.

Şiir sanatı, şiir akımları, şiirin yeri ve benzeri meseleleri merak edenler için ve de şiire yaklaşmak isteyenler için “Poetika Kitap Pusulası” hazırladık. İyi okumalar…

Poetika Kitap Pusulası

 1. Poetika – Şiir Sanatı Üzerine – Aritoteles
 2. Poetika – İlhan Berk
 3. Poetika Dersleri – M. Orhan Okay
 4. İkinci Yeni Olayı – Asım Bezirci
 5. Şiir Tahlilleri 1-2 – Mehmet Kaplan
 6. İkinci Yeni Tartışması – Memet Fuat
 7. Korkulu Ustalık – Turgut Uyar
 8. Şapkam Dolu Çiçekle – Cemal Süreya
 9. Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri – Cevat Akkanat
 10. Şiir Sanatı – Yaşar Nabi Nayır, Salih Bolat
 11. İmkânsız Poetika – Ahmet Oktay
 12. Şiir Okuma Kılavuzu, Çenebazlık, Waldo Sen Neden Burada Değilsin? – İsmet Özel
 13. Sözcükler İçin Savaş Neo Klasik Poetika – Celal Fedai
 14. Felsefi Şiir – Yücel Kayıran
 15. İkinci Yeni Poetikası – Alâattin Karaca
 16. Sûfî ve Şiir – Mahmud Erol Kılıç
 17. Divan Şiiri Poetikası – Abdulkadir Erkal
 18. Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası – Dr. Âdem Can
 19. Şiir Bilinci – Ali Galip Yener
 20. Barbarlığın Şiiri – Ali K. Metin
 21. Çağının Eleştirisi – Hüseyin Cöntürk
 22. Garip Akımı – Hakan Sazyek
 23. Kekeme Türk Şiiri – Enis Akın
 24. Neo-Epik Şiir – Hakan Arslanbenzer
 25. Hece Dergisi – Türk Şiiri Özel Sayısı

Dosya Yazılarımız

Felsefe
Edebî Mektuplar
Tasavvufî Mektuplar
Seyahat
Dünya Tarihi
Necip Fazıl
Mustafa Kemal
Nurettin Topçu
Sezai Karakoç
Sanat Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
İslam Felsefesi
Tasavvuf
Yeni Türk Edebiyatı
Sosyoloji
Medeniyet

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

 • müjde , 27/03/2018

  çok güzel bir liste olmuş, teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir