Edebifikir Kitap Pusulası: İslam Felsefesi

Dosyamızın beşinci yazısını İbrahim Aksu hazırladı: İslam Felsefesi

***

Giriş

Pazısını değil zihnini çalıştıranların ayakta kalabildiği bir çağda yaşıyoruz. Düşünce üretenlerin hâkim olduğu ama hakîm olmadığı, üretemeyenlerin ise hiçbir şey olamadığı bir çağda… Bu çağın sihirli sözcüğü “düşünce”dir; yoksa sanıldığının aksine teknik, silah, ekonomi vb. sadece ikincil derecede öneme sahip “şey”ler değildir. Düşüncenin ise hem kadîm hem de modern, post-modern çağdaki en yakın dostu “felsefe”dir. Bu yazımızda bu dostun İslam Coğrafyasındaki serüvenini yani İslam Felsefesi’ni bize resmedecek belli başlı eserleri sıralayacağız. Yalnız burada şunu belirtmemiz gerekir ki, literatürde ve dolayısıyla da burada “İslam Felsefesi”nden kasıt “İslam medeniyeti içerisinde gelişip serpilen ve meyvelerini veren felsefe”dir; yoksa “İslam’ın Felsefesi” gibi anlamsız, tuhaf bir şey değildir! Bu kısa ve önemli açıklamadan sonra listeye dair birkaç hususa işaret ederek kitapları sıralayacağız:

Sınırı olan hiçbir şey “mükemmel” değildir, dolayısıyla da buradaki sınırlı listeyi, bu alanı tanımaya yardımcı birkaç Türkçe eseri kapsayan bir liste olarak görmemiz yerinde olacaktır.

Listede yer alan 1. kitap İslam Felsefesi’nin oluşum çağına ışık tutan fakat asla nihai sözü söylediği kabul edilmemesi gereken bir eserdir. 2. kitap İslam Felsefesi’nin en genel problemleri ve en önemli düşünürleri hakkında derli toplu bilgi edinebileceğiniz bir eserdir. Dolayısıyla tek bir kitap alabilecekseniz eğer, sadece bunu alın size yeter. 3-7 arası kitaplar genel tarih bilgisi verir. Klasik Mantık ilmine dair derli toplu bilgi için 8. kitap idealdir. Hakeza 9-13 arası kitaplar da ‘İslam Felsefesi nedir?’ sorusuna büyük oranda sağlıklı cevaplar bulmanıza yardımcı olabilir. 14-21 arası metinler filozofların Türkçeye yapılmış çevirilerini ihtiva etmektedir. Son 4 eser ise genel olarak İslam Ahlak Felsefesi’ne ilişkin fikir edinmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, buraya almamakla birlikte, Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “Felsefe” maddesi ve ilgili diğer maddeleri de kitap okumaya fazla vakit bulamayanlar için faydalı olabilir.

İslam Felsefesi Kitap Pusulası

 1. Yunanca Düşünce Arapça Kültür – Dimitri Gutas.
 2. İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler – (ed:) M. Cüneyt Kaya
 3. Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi – Necip Taylan
 4. İslam Felsefesine Giriş – Mehmet Bayraktar
 5. İslam Felsefesi Tarihi –  Henry Corbin
 6. İslam Felsefesi Tarihi – Seyid Hüseyin Nasr
 7. İslam Felsefesi Tarihi – (ed:) Bayram Ali Çetinkaya
 8. Klasik Mantığa Giriş – İbrahim Emiroğlu
 9. İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru – İlhan Kutluer
 10. Yitirilmiş Hikmeti Ararken – İlhan Kutluer
 11. Akıl-Vahiy / Felsefe Din İlişkisi- Ömer Mahir Alper
 12. Keşf-i Kadim – Dücane Cündioğlu
 13. İslam Düşüncesinin Dönüm Çağında Fahreddin er-Razi – (ed:) Ömer Türker
 14. İbn Sina – Ömer Mahir Alper
 15. Farabi – Yaşar Aydınlı
 16. İbn Rüşd – Hüseyin Sarıoğlu
 17. Felsefi Risaleler (Kindi) – Mahmut Kaya
 18. İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri – Mahmut Kaya
 19. İhvan-ı Safa Risaleleri (1-3)
 20. Filozofların Tutarsızlığı – Gazzâlî
 21. Hayy bin Yakzan – İbn Tufeyl
 22. İslam Ahlak Teorileri – Macit Fahri
 23. İslam Felsefesinde Mutluluk – Hasan Hüseyin Bircan
 24. Ebu Bekir Razi’nin Ahlak Felsefesi – Hüseyin Karaman
 25. Tehzibu’l-Ahlak  (Ahlakı Olgunlaştırma) – İbn Miskeveyh

İbrahim Aksu


“Kitap Pusulası” Dosya Yazıları

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

 • haddi muttasıl , 25/01/2014

  Sağlam bir itikad bilgisi olmayan birisi bu kitapları okuduğu vakit dinine yazık eder. Muhammed Raşit hazretlerinin Kitabu’l Akaid isimli eseri ve Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi hazretlerinin Ehl-i Sünnet İtikadı kitaplarını herkese tavsiye ederim. Bilhassa felsefi okumalar yapmadan önce bu kitapların okunup, hazmedilmesi isabet olacaktır.
  (Kitabu’l Akaid’in baskısı yok, ikinci el kitap satan sitelerden bulabilirsiniz.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir