Edebifikir Kitap Pusulası: Cumhuriyet Tarihi

Dosyamızın altıncı yazısını Ömer Ertürk hazırladı: Cumhuriyet Tarihi

***

Giriş

Cumhuriyet tarihini; cumhuriyet rejimine hazırlık (Milli Mücadele) ve cumhuriyetin ilanından sonraki süreç diye iki kısma ayırmamız mümkündür.

Milli Mücadele evresi Mondros Mütarekesi’nden sonra itilaf kuvvetlerinin kendi aralarında yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını kâğıt üzerinde paylaşmayı kararlaştırmalarıyla başlamıştır. İtilaf devletleri faaliyete geçtikten sonra buna tepki olarak Kuvay-ı Milliye hareketi ortaya çıkmış ve daha sonra da İstanbul’daki subaylar Anadolu’ya geçerek bu harekete katılmış ve hareketi başarıya ulaştırmışlardır.

İkinci aşamada, yani Cumhuriyetin kurulmasından sonra, ise bu kez inkılâplar dönemi başlamış, ve Osmanlı’dan alınan miras yavaş yavaş devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Yapılan inkılaplar temelleri güçlü bir yeniliğe dayanmaktan çok, şekil üzerinde yapılmaya çalışılmış ve kısmen de olsa başarılmıştır. Ve fakat milli mücadelede beraber görev yapmış paşalar bu kez bazı inkılâplar konusunda birbirilerine ters düşmüş ve hatta bazıları Mustafa Kemal’e fazla karşı çıktıklarından daha sonra faklı sebeplerle idamla yargılanmışlardır. Aşağıda yazılan kitapları okuduktan sonra cumhuriyet tarihine dair kafanızda cumhuriyetin oluşum ve gelişim süreci hakkında belli bir bilgi birikiminin oluşacağı kanaatindeyim.

Cumhuriyet Tarihi Kitap Pusulası

 1. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi – Erık Jan Zürcher
 2. Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş – Dr. Mehmet Doğan
 3. Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk
 4. Nutuk ve Karabekir’ den Cevaplar – Prof. Dr. Faruk Özerengin
 5. Ama Hangi Atatürk – Taha Akyol
 6. Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimine Geçiş – Mete Tunçay
 7. Türkiye Cumhuriyeti’nde İlk Teşkilâtlı Muhalefet Hareketi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası – Ahmet Yeşil
 8. Bir Düello ve Bir Suikast – Kâzım Karabekir
 9. Türk Demokrasi Tarihi – Prof. Dr. Kemal H. Karpat
 10. Cumhuriyet Tarihi’nin Tartışmalı Konuları – Yayına Hazırlayan Bülent Bilmez
 11. Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizim – Emel Akal
 12. Tek Adam – Şevket Süreyya Aydemir
 13. İkinci Adam – Şevket Süreyya Aydemir
 14. Menderes’in Dramı – Şevket Süreyya Aydemir
 15. Kâzım Karabekir’in Gözüyle Yakın Tarihimiz – Mustafa Armağan
 16. Paşaların Hesaplaşması – Kâzım Karabekir
 17. Karabekir’in Gözüyle Kuruluş Yılları (1922-1933) Kızıl Pençe – Mustafa Armağan
 18. Rauf Orbay’ın Hatıraları – Osman Selim Kocahanoğlu
 19. İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele – Sina Akşin
 20. Atatürk Din ve Laiklik Üzerine – Derleyen Doğu Perinçek
 21. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset – Dücane Cündioğlu
 22. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler – Prof. Dr. Ayşe Afet İnan
 23. Unutamadıklarım&Hatıralar Işığında Cumhuriyet Tarihi Okumaları – Yavuz Bülent Bakiler
 24. Menderes Dönemi -Abdurrahman Dilipak
 25. Hayat ve Hatıratım – Dr. Rıza Nur

“Kitap Pusulası” Dosya Yazıları

DİĞER YAZILAR

4 Yorum

 • Zeyneb , 02/05/2015

  Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanan Ali Ulvi Kurucu Hocamızın Hatırat’ı da çok değerli… Okuyunca hem dönem hakkında bilgi edinmek hem değerli kimselerin bakış açılarını müşahede etmek mümkün, hem de kişiye çalışma azmi geliyor.

 • Sophia , 28/01/2014

  Resmi tarih ve gayri resmi tarih. Bu konulardan rahatlıkla bahsedebilmek için ne çok zaman beklenildi.

 • ömer ertürk'ün dublörü , 25/01/2014

  Haklısın Raşit, osmanlıca baskısını bulup okumaları okuyucularımıza daha faydalı olacaktır. ve yine haklısın her hatırat biraz taraflıdır ve hatıratlar hissiyatın dile gelmesidir. ama madem nutuk ana kaynak diye okutuluyor o zaman bunlar da okunsun diye yazdık. teşekkürler.

 • rasitulas , 25/01/2014

  Listeyi görünce ” Hırsızlığı da bil ki çarpılmayasın sözü aklıma geldi” Tarihi bütün bakışlardan değerlendiremye çalışan güzel bir liste olmuş.

  Elbetteki 25 kitapla sınırlandırıldığı için eklenmesi gereken kitaplar olacaktır.

  Yalnız bir şey belirtmek gerekir ki Dr. Rıza Nur’un “Hayat ve Hatıratım” kitabının yeni baskıları kitabın aslından farklı olarak sansürlü bir şekilde basıldı. Aslının bulup okunması çok daha faydalı olacaktır. Buna da bir şey eklemek gerekirse Rıza Nur’un yazdıklarının da yer yer oldukça hissî tepkiler içerdiğini ve ana kaynak olarak alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Vakaları çok daha ilmî ve diyalalektik açıdan değerlendirmek bizim faydamıza olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir