Edebifikir Kitap Pusulası: Ahlak

Dosyamızın yeni listesini İbrahim Aksu hazırladı: Ahlak.

***

Giriş

Ahlak hem insana özgü bir durumu hem bu durumla ilgilenen bir ilmi hem de bu ilmin verilerini de dikkate alarak aynı durum üzerine mantık kuralları çerçevesinde sistematik düşünce üreten felsefeyi ifade etmektedir. İnsana özgü bir durum olarak ahlak, huy, meleke manasına gelmekte ve bazen de erdemlerle eş anlamlı biçimde kullanılmaktadır. İlim olarak ahlak ise, insanların hangi tür huy, meleke veya erdemlere sahip olduğunu, bunları nasıl edindiğini ve bunları edinme süreçlerini inceleyen ilim dalının adıdır. Felsefî düzeyde ise ahlak, insanın ahlakî açıdan nasıl bir varlık olduğunu ve olması gerektiğini mantık kuralları çerçevesinde tahlil etmeye çalışan, bu bağlamdaki soruları felsefenin soruşturma kurallarına riayet ederek cevaplamaya uğraşan disiplini belirtmektedir. Bu disipline ahlak felsefesi de etik de denilmektedir.

Ahlak felsefesi insana özgü her türden eylemi “iyi” ve “kötü” kavramları çerçevesinde değerlendiren bir disiplindir. Söz konusu eylem duygu, düşünce veya bunların fiili yansımaları olabilir. O nedenle de ahlak felsefesinin kapsamı ve ilgilendiği soru(n)lar yelpazesi bir hayli geniştir. Bu genişlik nedeniyle hem klasik hem de modern ahlak felsefesi eserlerine ilişkin oluşturulacak ve kapsamlı olması arzulanan bir liste oldukça kabarık bir hal alacaktır. Zira bu alanda yazılan birincil ve ikincil literatürün tamamını kuşatmak ve tüketmek imkânsız değilse de ona yakındır. Bu olguya binaen, burada sunacağımız liste yalnızca adına ahlak felsefesi denilen okyanusta yol bulmanız için hazırlanmış mütevazı bir pusuladan ibarettir.

Ahlak Kitap Pusulası

1. Etiğe Giriş – Ahmet Cevizci
2. Etik-Ahlak Felsefesi – Doğan Özlem
3. Etik Nedir? – Fred Feldman, Çev. Ferit Burak Aydar
4. Etik Kuramları – A.A. Stroll, Çev. Mehmet Türkeri
5. Ethik’in Kısa Tarihi – Alasdair McIntyre
6. Büyük Erdemler Risalesi – Andre Comte-Sponville
7. Mutluluk: Mutluluk Üzerine Tarihsel Bir Araştırma – Darrin M. McMahon
8. Ahlâk Felsefesinin Temel Problemleri / Seçme Metinler – Hümeyra Özturan
9. İslam Düşüncesinde Ahlâk – Mustafa Çağrıcı
10. Ahlak / Yeni Bir Yaklaşım – Ömer Türker
11. Kur’an’ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan İlişkileri – Mustafa Çağrıcı
12. Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar – Toshihiko İzutsu
13. İslam Ahlak Teorileri – Macit Fahri
14. İslâm Ahlâk Literatürü: Ekoller ve Problemler – Ömer Türker ve Kübra Bilgin Tiryaki (Ed.)
15. İslam’da Ahlakın Şartı Kaç? – Cağfer Sadık Yaran
16. İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi – Metin Özdemir
17. İslam Ahlakı: Temel Konular Güncel Yorumlar – Muhammet Şevki Aydın (Ed.)
18. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi – Murat Demirkol (Ed.)
19. Ahlakın Temeli – Ömer Türker
20. Ahlakın Dini Temeli – Recep Alpyağıl
21. Ahlak ve Müeyyide  – Ömer Türker
22. İnsan Nedir? – Ömer Türker & İbrahim Halil Üçer
23. İnsanı Yeniden Düşünmek – Lütfi Sunar & Latif Karagöz
24. Ahlak-Hukuk İlişkisi  – İsmail Kıllıoğlu
25. Ahlakta Evrensellik ve Değişme – Rabia Soyucak


Diğer Kitap Pusulalarımız

Felsefe
Edebî Mektuplar
Tasavvufî Mektuplar
Seyahat
Dünya Tarihi
Necip Fazıl
Mustafa Kemal
Nurettin Topçu
Sezai Karakoç
Sanat Tarihi
Cumhuriyet Tarihi
İslam Felsefesi
Tasavvuf
Yeni Türk Edebiyatı
Sosyoloji
Medeniyet
Poetika
Osmanlı Tarihi
İsbât-ı Vâcib
Ramazan Kitaplığı
İttihad ve Terakki
Çocuk Edebiyatı
Klasik Mantık
Divan Şiiri

DİĞER YAZILAR

2 Yorum

  • buse , 20/04/2020

    allah size zeval vermesin edebi fikirlere torunlarımızın bile ihtiyacı var.

  • patlayıcı madde , 25/03/2020

    Birbirinden kıymetli pusulalarla okura yol gösteren edebifikir,
    Sağol var ol!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir