Muşta Dergisi Çıktı

Her yeni dergi yeni bir umuttur. Muşta dergisine başarılar diliyoruz…

***

2014’ün Ekim ayında, “Mâneviyat Tâcirliği”  kapak konusu ile ilk defa raflardaki yerini alan Muşta dergisi, aylık “Akıl Fikir Dergisi” olma gayreti ve iddiâsı ile ortaya çıktı.

Farklı meslek gruplarından ve birbirinden farklı ilgilere sahip, lâkin müşterek dertler ile dertli bir grup “genç aklın” uzun zaman boyunca dost meclislerinde, kendi aralarında mütâlaa ettikleri mevzûları derleyip toparlama fikri, Muşta dergisinin oluşumuna giden yolu açtı.

Üzerinde durulan ve de Muşta dergisinin önümüzdeki süreç içerisinde de gündeme getirmeye niyet etmiş olduğu mevzûlar, genel itibâriyle modernizmle ve neticeleriyle sınav hâlinde olan günümüz Müslüman toplumunda müşâhede edilen yozlaşmışlıklar ekseninde toparlanmaktadır. Muşta ekibi, can yakıcı bu sosyal sıkıntıları, “aklı olan her ferdin tefekkürden mesul olduğu” hakikatine yaslanarak, bağımsız, hür ve kendinden gelişen; irâdesinin ipleri bizzat kendisinde olan bir sorumluluk refleksi ile irdelemek gayretindedir. Bugüne kadar söylenmemiş yahut söylense de müstakil bir sayıda toplanmamış; belki dikkat edilmemiş, gözden kaçırılmış, belki de birilerinin çıkarlarına ters düştüğü için kimse tarafından dillendirilmemiş, maddî ve mânevî muhtelif kaygılar sebebi ile dillendirilmeye cesaret edilememiş mevzuları yalnızca Müslüman olma hassasiyetiyle konuşup, yazıp, dile getirecek.

Genel olarak Muşta dergisi,  siyasi, sosyal ve ekonomik olarak son on yıl içinde gittikçe büyüyen “dindar” kitlenin, bütün bu gidişâtın dünyevî getirileri ile başının ne derece belâda olduğunun; bu dünyevî mânâdaki hızlı büyümenin, dinî boyutta değil, tamamen sosyal boyutta karşımıza çıkardığı arızaların farkına varılmasının bir neticesi olarak vücûd bulmuştur. Derginin temel gâyesi ise, karşı karşıya geldiğimiz bu zamanın güncel çarpıklıklarına parmak basarak, belki de yaralara tuz basarak bu tedirgin edici tabloyu işaret etmek; akabinde de bu yaralara iyi gelecek olan merhemlerin keşfedilmesine uygun bir fikrî laboratuar zeminini kurmaya teşebbüs etmektir. İğneyi başkasına, çuvaldızı kendisine batıran geleneğimizin verdiği ilhâm ile içinde bulunduğumuz dönemin çuvaldızı olmak niyetindedir.

Muşta dergisi, arkasında ideolojik ve finansal mânâda hiçbir kurum, cemaat, oluşuma; kendisine liderlik ve öncülük eden bir “abi” varlığına yâhut başka herhangi bir temasa sahip olmayarak; sadece birbirleriyle dostluk ve yol arkadaşlığına sahip bir grup insanın, hem fikrî hem de maddî olarak bizzat kendi varlıkları ile yola koyuldukları bir yapıya sahiptir.

Derginin Sorumlu Yazı İşler Müdürlüğü’nü Muhammed Cemal Ünal yaparken Yayın Yönetmenliği’ni ise Şahin Aslan ve Raşit Ulaş yürütüyor.

Muşta’nın ilk sayısı “Mâneviyat Tâcirliği” kapak konusu ile mukaddes değerlerimizin, mânevi varlık ve birikimimizin modern platformlarda bir ticaret unsuru haline getirilmesi; dinî hassasiyetlere sahip kitlenin de sırf bu hassâsiyetleri sebebiyle bağımlı bir müşteri kitlesi hâline getirilip sömürülmesini sorgulamaktadır.

Muşta dergisinin ilk sayısının içeriği:

DOSYA: Mâneviyat Tâcirliği

Mistik Roman Yazarlarına Notlar – Sulhi Ceylan

Aşkın Popülerle İmtihanı – Bilal Can

Televizyon Meddahlığı mı, Din Hocalığı mı? – Mücahit Emin Türk

Tasavvuf Kitabı Arıyorum Ama İçinde Şeriat Falan Olmasın – Raşit Ulaş

Neon Işıklı Mahya – Abdullah Karaca

Bir Sahne Sanatı Olarak Tasavvuf – Şahin Aslan

Kendi Bedeviyetimize Doğru – Ali Akgün

Yolda Olmak – Muhammed Cemal Ünal

Gâvuroğlu Gâvurlar Üstümüze Doğru Geliyor – Mücahid İlker

Topraktan Gelip Toprağa Giderken – Çulsuz Göçebe

Gün Ortasından Önce – Bahadır Dadak

DİĞER YAZILAR

4 Yorum

 • çaycı niko , 11/10/2014

  Ansızın çıktı, hiç anlayamadık

 • çaycı niko , 10/10/2014

  Burda da mı bilal can!
  Kafama sıkmak istiyorum.

 • Katamar , 10/10/2014

  gayet güzel. yeni bir dergi yeni bir heyecan

 • hayri pıtır , 10/10/2014

  hayırlı olsun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir