İstediğini Değil, İstediğimi Yaz

Mostar, ilgiyle takip edilen bölümleri ve yazılarıyla okuruyla 132. kez buluşuyor. Şubat sayısının kapak konusu “Bir İdeolojinin Romanı: İstediğini değil, İstediğimi Yaz!”

Cumhuriyet döneminde edebiyata ve görsel sanatlara biçilen yeni rolle artık nasıl eserler verileceği sanatçının esin gücüne bırakılmıyor ve hâkim gücün direk siparişleriyle belirleniyordu. Çünkü devrimlerin halka benimsetilmesi ve bu vesileyle toplumdan gelecek tehlikeli başkaldırıların önüne geçilmesi gerekiyordu. Rejim, kısa zamanda, istediği tarzda vatandaş tipini ortaya çıkarmak istiyordu. Buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi de sistemin istediği tarzda ürünler verecek şair ve yazarlar, hatta düşünce ve ilim adamlarının kendi bilinçlerini nasıl heba ettiğini görmüş olmamızdı. Mevcut kişiler sipariş verilen eserleri yazmalı, onlar yazmazsa yazacak yeni kişiler bulunmalıydı. Nitekim İsmet İnönü, Hüseyin Rahmi’nin eserleri için “Hüseyin Rahmi’nin cin, peri hikâyelerini mevzu olarak alan ve bunların boşluğunu sanatla belirten eserleri senelerce sevile sevile okunmuştur. Bu eserler bâtıl inanışları yıkmak, halkın zihnini bu günkü inkılaba hazırlamak hususunda hakikaten faydalı olmuştur.” diyecektir. Latin harflerini eleştiren Fuat Köprülü, bir gecede Latin harflerini kabul etmenin faziletiyle ilgili yazı kaleme almıştı. Sebebi sorulduğunda “Benim arşivim Zeki Velidi Togan’ınki gibi bir gecede taşınacak kadar küçük değil.” demişti. Buradan anlıyoruz ki, size tevdi edilen görevi kabul etmediğiniz zaman baskıya, tehdide maruz kalmanız işten bile değil. 

Bu sayıda Erhan Afyoncu ile Osmanlı Tarihi üzerine zihin açıcı bir söyleşi gerçekleştirilmiş: “Kösem Sultan ve Turhan Sultan Devletin Devamını Sağlamıştır” 

Davut Bayraklı:“Bir İdeolojinin Romanı: İstediğini Değil, İstediğimi Yaz!”, Ömer Kara: “Haçlı Ordusu’nun Yere Düştüğü Yer: Hıttîn”,   Sulhi Ceylan: “İnsan, Yanılgılar Yığınından Başka Bir Şey Değil”, Mehmet Erikli: “Karnavalda Maval”, Aydoğan K: “Böyle Kültür/Sanat İkliminde Kültür Mantarı Bile Yetişmez”, Okay Tiryakioğlu: “Kanûnî’nin Zümrüdî Baştardası ile Rodos’a Seyrüsefer”, Ali Muhsin Türkoğlu: “Büyük Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin”, Muhammed Yasin: “Sözlük: Kartezyen”, Yusuf Sabri: “Orangutan mı, Otomatik Portakal mı?” Şule Beyaz: “Emrullah İçin”, Nazım Yılmaz: “Parlayan Kara Prens: Malcolm X”, Can Fırtına: “4 Kelime 1 İşlem Dilin Kemiği Yok!”, Bülent Ata: “Buluşma”, Süleyman Mete: “Seni Dün Bir Rezidanstan Seyrettim Aziz İstanbul”,  Ali Sözer: “Türkiye’de Bir İlk: Arapça Kitap Fuarı”,  Affan Agâh Sezer: “Medreseler Şehri Hive’ye Yolculuk”,  Süleyman Salih Şahin: “İnsanlık Ölmedi, İsim Değiştirdi: Enayi”, M. Fatih Çakır: “Rusların Bize Karşı Besledikleri Hisler” yazılarıyla Şubat sayısındaki yerini almış.

Ayrıca Peride Nigâr “İlmin Frenkçesinden, Mecmuanın Ecnebisinden, Fikretmeyen Tevfiklerden Allah’a Sığınırım” ve Üstad Muharrem Cezbe “Vedâ ve Vasiyyetim” makaleleriyle Şubat sayısında.

DİĞER YAZILAR

3 Yorum

  • dilrûba gaybana , 16/02/2016

    #muharremcezbe’nin niçin mostar’da yazmayı neden bıraktığı soruluyor, henüz dergiden resmî bir açıklama yapılmadı galiba.

  • kayıkçılar kahyası yahya , 16/02/2016

    üstad muharrem cezbe’nin mek’alelerini geri isterük!

  • yunus f. , 15/02/2016

    Muharrem Cezbe üstadımızın makalelerini geri isterük! Niçün bitirdiniz yazılarınızı üstazım? Peride Nigar hanıma verilecek büyük sandıkta ne vardır? Merak ettik doğrusu…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir