İsmet Özel’in Orhan Veli Hakkındaki Sözleriyle İlgili 10 Soru

Sizden sabır gerektiren bu yazıyı okumanızı istirham ediyorum. Öncelikle İsmet Özel’in Orhan Veli hakkında İstiklal Marşı Derneği’nin internet sitesinde yayımlanan bazı yazılarından ve bir konferans haberinden alıntılar yapacağım. İlk alıntım şöyle:

1950 yılında hem Mareşal Fevzi Çakmak, hem de Orhan Veli Kanık öldü. Dünyadaki günlerini millî akıbetin kendi akıbeti olduğundan şüphe etmeksizin geçirmiş müessir Türkler yoktu artık. En gerekli oldukları sırada yoktular.”  (1)

İkinci alıntım birinciyi destekler mahiyette:

“Ölüm haberi verildikten sonra radyoda oyun havaları çalınan Fevzi Çakmak ve solcular tarafından ölümüne sebep olan kazanın bir tertip olduğu saklı tutulan Orhan Veli kendilerine ve mensubu oldukları millete hangi azığı temin etti?” (2)

İkinci alıntımın sonunda bir soru var. Sanırım üçüncü alıntım da bu sorunun bir nevi cevabı:

“Askeri (Fevzi Çakmak) ve şairi (Orhan Veli) aynı şeyi yapmağa zorlayan yedi yüz yıl boyunca tecrit edilmiş bırakılan Türk’ü dokunabilir ve dokunulabilir bir Türkiye’ye kavuşturma meselesinden başka bir şey değildir. Müşahhas Türkiye hangi hususiyetleri arz edebilir ve etmelidir? Şaire ve askere göre bu elzem sualin ithal malı bir cevabı olmamalıdır. Hem ithal malı ve hem de dayatılmış…” (3) 

Şimdi de karşımıza “yedi yüz yıl boyunca tecrit edilmiş bırakılan Türk” diye bir şey çıktı. Bu ifadenin açıklaması da yanılmıyorsam şu alıntı oluyor:

“Türkiye’nin Milâdî 13. Yüzyıl’da Türk vatanı olarak doğması hadisesi ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hadisesinin birbirini tamamlayan ve aynı istikamette gelişen hadiseler olmadığını vurgulayan Genel Başkan İsmet Özel, Türk vatanının doğmasıyla Osmanlı Devleti’nin kurulması arasında oluşturulan illüzyonik irtibatın İstiklâl Marşı Derneği’nce kırılması gerektiğini beyan etti. Bu meyanda Ankara’nın Osmanlı Devleti tarafından Ahilerin elinden kılıç zoruyla ele geçirilmiş bulunduğunu dile getirerek, Türklüğün ve -bir ihanet kültürü olan- Osmanlılığın hiçbir şekilde bir araya gelemeyeceğine dikkat çekti. Osmanlı idarecilerinin, Müslümanları olduğu kadar, kendi iktidarlarını ellerinden alabileceklerine kanaat getirdikleri Grekleri ve Arapları da merkezin dışında bırakmaya dikkat ettiklerini vurguladı. Müslümanlar açısından devlet-millet çatışmasının canlılığını her zaman koruduğunu, devletin başka bir dava güttüğünü, milletin ise başka bir davaya sahip çıktığını ifade eden İsmet Özel, “Türkler, devleti icap ettiği zaman korudu ve kurtardılar ama devlet hiçbir zaman Türkleri iyi bir pozisyona ulaşmaları için desteklemedi” dedi ve Türklerin her zaman İslâm’ın mümessili olarak söz ve yetki sahibi olduklarını, Türksüz İslâm’ın mümessilsiz kalmış bir İslâm manası taşıdığını sözlerine ekledi.” (4)

Alıntılarım burada bitiyor. Ama İsmet Özel’in “Orhan Veli” ve “Osmanlı’nın baştan sona bir ihanet kültürü oluşu” hakkında diğer söylediklerini İstiklal Marşı Derneği’nin internet sitesinde arama yaparak bulabilirsiniz. Şimdi sorularıma geçmek istiyorum:

1. İsmet Özel’in Türk tanımına göre Orhan Veli Kanık Türk müdür?

2. Orhan Veli şiirini gerçekten Türk’ün şiirini bulmak için Türkçe bir arayışla mı bulmuştur? Yoksa İsmet Özel’e göre “gâvur şiiri” olan şiiri taklit ederek mi bulmuştur?

3. Orhan Veli’nin millî akıbetle kendi akıbetinin benzerliğiyle ilgili herhangi bir sahici beyanı var mıdır? Yani İsmet Özel bunu iddia etmektedir ama Orhan Veli’nin kendisi böyle bir iddiaya sahip midir?

4. Orhan Veli’nin İsmet Özel’in tarif ettiği Batı’ya, Amerika’ya, Amerikalılığa, gâvurluğa karşı olduğunu söyleyebilir miyiz?

5. Orhan Veli sağlığında İstiklal Marşı Derneği’nden haberdar olsaydı bu dernek hakkında ne düşünürdü? İsmet Özel’in kendisi için söylediklerine ne derdi?

6. İsmet Özel’e göre Osmanlı Türk değilse nedir? Gâvur veya Amerikan mıdır?

7. İsmet Özel “Moderniz anti-Türk bir şeydir” diyor. Modernizmin oluşum sürecinde Avrupalıların temasta olduğu Müslüman devlet Osmanlı Devleti’dir. Eğer bu devlet de Türk değilse modernizm hangi Türklerin antisi olmuştur?

8. İsmet Özel’in çeşitli yazılarında vurguladığı ve ağır biçimde eleştirdiği “ısırıcı saltanat” tabirini ele alalım. Bu tabir Peygamberimiz’in (a.s.) bir hadis-i şerifinde geçer. Gerçekten de hilafet otuz yıldır, ondan sonra ısırıcı saltanat başlar. Peki, bu ısırıcı saltanata İsmet Özel’in çok övdüğü Türk devletleri, Türk hakanları da dâhil değil midir? Türkleri ısırıcı saltanattan ayıran nedir? Isırıcı saltanat bir tek Osmanlı’da mı vardır? Selçuklular’da, Memlukler’de yok mudur?

9. Hadis-i şerifte övülen Fatih Sultan Mehmet Han’ın ihanet kültürü içinde olduğu nasıl söylenebilir?

10. Osmanlı tarihini aradan çıkarıp 13. yüzyıldaki Türklükle irtibat kurma imkânı var mıdır?

Sorularımın cevabı olmadığını iddia etmiyorum. Herhangi bir ithamda da bulunmuyorum. Sadece soruyorum. Cevaplarını da merakla bekliyorum.

 

Mükerrem Mete


Dipnotlar

1. http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/yazi.aspx?yid=1099&kid=55
2. http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/yazi.aspx?yid=1099&kid=55
3. http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/Yazi.aspx?YID=1116&KID=55
4. http://www.istiklalmarsidernegi.org.tr/Yazi.aspx?YID=649&KID=3&PGID=0

DİĞER YAZILAR

4 Yorum

 • Tarık Eren , 22/01/2016

  İsmet Özel hangi Türk devleti ve hakanını övmüş? Ne hanı, ne hakanı? Yüzeysel bilgilerle sırf İsmet Özel’in o güzel Osmanlınızı ayaklarının altına aldığı ve “Türk” adını bastıra bastıra telaffuz ettiği için rahatsızlık duyup kendinizce Özel’i köşeye sıkıştırmaya çalışmışsınız. Lakin sadece yarattığınız dumanla savaşıyorsunuz.

 • emîrulmümin , 28/11/2015

  Anakronizmin dibine vurulmuş maalesef. 11. soru ”Orhan Veli bugün yaşasaydı Refah Partisi’ne oy verir miydi, vermez miydi?” diye sorulabilir.

 • yunus fuat , 28/11/2015

  Demek ki İsmet Özel Orhan Veli’yi “iyi” bir yere koyuyor,öyle görmek istiyor.Bunda Orhan’ın ölüm şeklinin etkisi olduğunu düşünüyorum.( Bir çukura itmemişler miydi?) Özel sistem kurmuş biri, bu tarihi(!) tezleri de hep ondan kaynaklı. Ama her TÜRKLÜK kelimesinin yerine MÜSLÜMANLIK diye okuduğumuzda mesele çözülüyor, ben öyle yapıyorum çok güzel oluyor :)

  Tabii bunlara Raşit ağabeyin cevaplarını merakla bekliyoruz.

 • tavtatikütüpati , 28/11/2015

  seni küçük çılgın şey.. demek sonunda yakaladın avını 10 soruyla..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir