Bülbüller niçin kargaca şakır?

Hi­kâ­ye bu ya! Gün­ler­den bir gün Kar­ga Ül­ke­si, Bül­bül Ül­ke­si’ni iş­gal eder; yö­ne­ti­mi ele ge­çi­rir ve ken­di­si­ni bu­yu­rur: Bun­dan böy­le ül­ke­de hiç­bir

İhsan Fazlıoğlu: Aforizmalar

* Kimin ‘karşı’sında durduğun değil, kimin ‘yan’ında olduğun önemlidir; çünkü ‘karşı-durduğun’la değil, ‘birlikte yürüdüğün’le fark edilirsin… * Aşırı övenler ile

“Ne Yapmalı? Bedel, Bakış ve Süreklilik”

Her şeyi bilen hocalar… Twitter, köşe yazısı, televizyon programı… hepsine yetişiyorlar, her yerdeler. Onlar allame-i cihan. Doğru bilgiler onlarda. Yerinde

Devlet’in Ayıklığında Uyumak!

XV. yüzyılın ikinci yarısının önemli bilginlerinden İzârî Çelebî, Sultan II. Bayezid’e sunduğu bir eserinin dibâcesinde, dönemi tasvir ederken şöyle bir

Şiir, Türkleri Kurtarabilir mi?

Her medeniyetin ‘Varlık’la, ‘var-olan’la ve ‘bu-arada-olan’la ilişki kurma tarzı/tarzları vardır. Bir medeniyet bu ilişki tarzının/tarzlarının bilincinde ise, kısaca kendisinin bilincinde

Önce Dil Vardı, Sonra da…

Dil hem düşünür hem söyler Birçok dilde dil kelimesi hem ‘tat alma veya konuşma organı’ hem de yine adına dil