Espritüel Konuşmalar II: Hukukun Esprisi

14 Mart’ta “Demokrasinin Esprisi” başlığıyla, üç yazıdan oluşacak bir serinin ilkini neşretmiştim. Dürüst olmak gerekirse “Demokrasinin Esprisi”nden sonra tenkitçi yazıların

Espritüel Konuşmalar I: Demokrasinin Esprisi

Esasen Türkiye’de değme demokrasileri kıskandıracak bir siyasi kültüre sahibiz. Bu kültür “katılma”dır. Yani seçmenler siyasete duyarlı, bir partiye üye olma,

“Yazıyor Yazıyor” Demenin Dünü Bugünü

Hâlâ Gazete Okuyor musunuz? Geçen senenin başında ülkemizin meşhur bir gazetesi, 69 kupon karşılığında ansiklopedi vereceğini duyurmuştu. Ben de hem

Dört Bucak Yalnızlık

Halimden, Sulhi Ceylan’a Uçurulmuş Haber Ailemin yanına avdet edeli on günü aştı. Bir türlü rahat edememiştim İstanbul’da. Aile evindeki odam,

Dünya Tarihinde Bir Amnezi: Osmanlı’yı Hatırlayamamak yahut Düzmece Anılar

Önceki yazımda Türkiye tarihi incelenirken üç ayrı bağlama dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve Osmanlı ile Cumhuriyetin irtibatını, Zürcher’in eseri

Osmanlı’nın Encamı Cumhuriyet’in Orijini

Türkiye tarihi incelenirken üç farklı bağlam dikkate alınmalıdır. İlk bağlam, Osmanlı’nın bir imparatorluk olmasından kaynaklanır ve Osmanlı’dan ayrılan devletler ile

Paris Sadece Âşıklar Şehri Değildir

Türk Düşüncesi ve Ahmet Haşim’de Paris Algısı İstanbul, malum olduğu üzere Osmanlı’nın son iki asrında da pâyitahttı. Pâyitaht; tahtın bulunduğu,

Âşıkların Solmaz Bahçesi: Gülistan

“Mana Gülistanının Bülbülü: Sâdî Şîrâzî” dosyamızın beşinci yazısını Ferhat İnan yazdı.*** Aşk hikâyeleri, edebiyat ve tasavvuf geleneğimizin bitmez tükenmez kaynaklarından

Suyu Arayan Bir Millet

Bazı dönemlerin anlaşılması ve olan bitenin berrak bir şekilde görülmesi için uzun yıllar gerekir. Bu çalkantılı dönemleri yaşayanlar için, etraf

Kiralık Konak ve Modernleşme Serüveni

Edebiyatın farklı türlerinde eserler kaleme alan Yakup Kadri, yazdığı romanlarla birçok döneme tarihi açıdan ışık tutmuştur. Kiralık Konak romanında da

Neriman Sana Ne Oldu?

Peyami Safa şüphesiz Türk romanının en kıymetli kalemlerinden biridir. Onun romanları, psikolojik tahliller ve edebî zevk mevzûunun yanı sıra, Türkiye

Üç İstanbul Tek Devrim

Kimi romanlar sayesinde girift bulduğumuz devirlerdeki insanlarının zihin ve duygu dünyalarına olanca açıklığı ile temas edebiliriz. Mesela Türkiye modernleşmesine, tarih

Yeni Tür Bir “Aradalık” Olarak: Küreselleşme ve Postmodernizm

Hodgson, “Eğer XVI. yüzyılda Mars’tan bir ziyaretçi gelmiş olsaydı bütün dünyanın Müslüman olmanın eşiğinde olduğuna hükmedecekti.”[1] diyor. XXI. yüzyılda ise

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

Osmanlı modernleşmesi, değişim, gelişim ve Batılılaşmak tartışmaları altında yürüyen bir süreçtir. Bu süreci anlayıp anlamlandırma ise ancak kuşatıcı bir bakışla