Hamid Dabaşi ve Post-Oryantalizme Dair

‘İran Sineması’ deyince aklıma özelikle şaire Füruğ Ferruhzad’ın bir dizesinden yola çıkarak; ‘Bād mā rā khāhad bord’, Abbas Kiyarüstemi’nin yerel

Raci’nin Hatıraları: A’mâk-ı Hayal

Türkiye düşünce tarihi içinde mümtaz bir yere sahip olan ve bilinen adıyla Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi, mutasavvıf kimliğinin yanında oldukça

Edebiyatımızda İlk Mutasavvıflar ve Köprülü

Edebiyatımızda Hoca Ahmed Yesevî (k.s) ve Yunus Emre (k.s) gibi ilk mutasavvıfları; ünlü kültür tarihçimiz Fuad Köprülü “Türk Edebiyatında İlk

Ayasofya’nın Hat Levhaları

Ayasofya Camisinin duvarlarını süsleyen büyük hat levhaları Padişah Abdülmecid Efendi zamanında yapılan onarımlar esnasında dönemin ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet

İslam ve Romantik Oryantalizm

Muhammed Şarafuddin’in “Islam and Romantic Orientalism” (1996, I. B. Tauris) isimli çalışması, on dokuzuncu yüzyıl şarkiyatçılığı ile bu dönem sonunda

‘Aşkın Okunmaz Kıyıları’

Şeyh Galip, şüphesiz edebiyatımızın en büyük şairlerinden biridir.  O daha henüz yirmi yaşlarında iken ‘Esed’, ‘Galip’ mahlasıyla yazdığı şiirleri bir

Osmanlı Devri Son Âlimlerinden: İbnülemin

Buhara menşeli bir babanın çocuğu olan İbnülemin Mahmud Kemal seyidliği ve kuvvetli müslümanlığı yanında bütün bir Osmanlılığın kendisine sindiği bir

Seçili Maduniyet Çalışmaları

Özellikle Hindistan, Latin Amerika ve Afrika’daki sömürgecilikten doğan tarih yazımı anlayışını sorgulayarak-sorunlaştıran maduniyet/subaltern (Sesi bastırılmış gruplar, alt sınıflar..) çalışmaları disiplini

Komşularımız ve Bizler’e Dair

Hint irfanının Batı’ya armağan ettiği yüzyılımızın en önemli entelektüellerinden birisi Homi K. Bhabha’dır. O özellikle Joseph Conrad, Walter Benjamin, Adrienne

Türkiye’de Yeni Eleştiri: Hüseyin Cöntürk

Edirne’de 1998 yılından itibaren tamamen amatör bir ruhla şair Murat Çeşme ve hikâyeci Sedat Sayın ile birlikte “Şahdamar” isimli bir

Delilik Ülkesinden Notlar

16 Haziran 2014’te senarist ve yazar Ayşe Şasa vefat etti. Bu Müslüman kadın entelektüelle düşün dünyamda ilkin Kemal Tahir ve

Divan-ı Lugat-it Türk’ün izinde Ali Emiri Efendi

Kitapçılığın piri olarakta anılan ünlü araştırmacı ve Tezkire yazarı Ali Emiri Efendi, 1857 yılında Diyarbakır’da doğmuş ve 1924 yılına kadar

Kırık Hayaller Şehridir, Güneşin Kavurduğu…

The Waste Land, T. S. Eliot tarafından yazılmış uzun bir şiirdir. ‘Çorak Ülke’, modernist çizgide 20. yüzyılın en önemli şiirlerinden

Nekrasov: Düşler ve Sesler

Nekrasov bir Tolstoy, Çehov, Puşkin, Gogol, Turgenyev, Şolohov, Lermantov düşünüldüğünde Türkçeye neredeyse hiç çevrilmemiş ya da nadir çevrilmiş bir yazardır.