Dünyanın Dönüş Hızı

Her insanın bir hikâyesi vardır. Gündelik hayatın telaşından olsa gerek çoğu zaman çevremizdekilerin seslerini dinleyemiyoruz. Bu durum aslında dünya üzerindeyken;

’’Her Acının Gölgesi Başka Acıların Üstüne Düşer’’

Hece ve Aşkar gibi edebiyat dergilerindeki öyküleriyle tanıdığımız M. Yücel Öztürk’ün bu yakınlarda Eşik Yayınlarından “Ağır Tüy” isimli ilk kitabı

Sınır Değildir Gökyüzü

Her insanın hayatındaki yolculuğu kendisine özgüdür. Hani Tanpınar “Ben, masalı olan bir adamdım” der ya, kendi adıma arayışı olan insanların

Özgür Ama Tutsak

Sulhi Ceylan’ın “Özgür Ama Tutsak” isimli çalışması hayata dair bilgelik yüklü edebî metinlerinden oluşuyor. Bu kitaptaki yazılar için arayış yazıları

Kuşların Diliyle Bir Başka Güzeldir Aşk

Küçük bir çocukken ilk dini bilgilerimin çoğunu aile büyüklerinden dinlediğim tasavvufi hikâye ve kıssalardan öğrenmiştim. Yüzlerce yıldır kadim Anadolu coğrafyasında

Kimin Tarihi, Neyin Tarihi?

Tarih ne anlatır? Bir şeyler anlatır bize, anlatır ama anlatanın bakış açısıyladır çoğu zaman bu süreç. Bayraklı, bu soruyu cevaplarken

“Çiçekli Elbise” Öykü Seçkisi

Seslerin o anlamsız bütünlüğünde kendilerine bir ses, bir renk, bir yurt arayan bir grup edebiyat severin çıktığı yeni bir yolculuk

Bir Bağlamsal Modernizm Deneyimi: Santiniketan

Bağlamsal modernizm, bizim oldukça yabancısı olduğumuz bir kavramdır. Bu kavram yanılmıyorsam ilk defa, Hindistan’ın bağımsızlığının ellinci yılı münasebetiyle R. Siva

Marifet Deryasından İnciler

Eskilerin tabiriyle insan mümkinatı kendisinde toplayan demekmiş. Yani kâinatta bulunan her şey yalnız insanda vardır. Şeyh Abdullah Dihlevi’nin ifadesiyle eğer

Merhaba Hüdhüd

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Şeyh Galip gibi mutasavvıfların eserlerini okurken bu zatların kitaplarında bazen ünlü İran bilgesi, şair ve filozofu

Belki de Senin Hikâyendir

Uzun yıllardır hikâye kitabı okumayı bırakmıştım. Bunun neden böyle olduğu konusunda düşünürken ilk okuduğum öykü kitaplarım aklıma geldi. Hemingway, Çehov,

Körlerin Fil Tasviri

Şark-İslam klasiklerine karşı son günlerde ilgim bir hayli arttı diyebilirim. Yaklaşık bir haftadır Semerkand anlatı dizisinden çıkmış olan Ali Şir

Doğu Afrika Romanında İslam

İslam Dünyası’ndaki kültür ve edebiyat konuları hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Emad Mirmotahari; “Islam in the Eastern African Novel”inde Sahra çölüne

Agamben ve Kolonyalizm

Giorgio Agamben’i çalışmalarında en çok etkileyen iki filozof Martin Heidegger ve Walter Benjamin oldu. Hatta özellikle Benjamin’in eserlerinin bir araya