Erken Dönem Ütopya Örnekleri Olarak Mitoloji ve Destanlar – II

Ütopya örneği denilince akla gelen ilk eser, şüphesiz Platon’un Devlet’idir. Fakat klasik antik çağ mitolojilerindeki ütopya konularına odaklandığımızda Platon’un çok

Bir Cennet İdeali Olarak Ütopya

1. Yeryüzü Cenneti İdeali Mümkün müdür, Yahut Ütopya Nedir? İnsanoğlu, her zaman içinde bulunduğu tarihsel dönemin koşulları içerisinde yakın ve

“Beklemek” Bir Eylemdir!

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, insanlık ağır bir buhran dönemi geçirir. Ortada, büyük bir savaşın bıraktığı enkaz ve bu enkazdan doğan

Peri Masalı Felakete Dönüşürse

Gerçek adı Eric Arthur Blair olan George Orwell, 20. yüzyılın ilk yıllarında Birleşik Krallık’ın sömürüsü altındaki Hindistan’ın Matihari eyaletinde doğdu.

“İtiraf Et! Artık Tek Gerçekliğe İnanmıyorsun”

Platon’un modern mağara alegorisi olarak kabul edilen sinema, geçmişten günümüze sihirli kutu olma özelliğiyle karşımızda durmaktadır. Öyle ki sinema günümüzde,

Zübde-i Âdem: Dilsiz

İnsan, varoluşun başlangıcından bu yana sürekli bir arayış peşindedir. Bu arayış, ister bilinçli ister bilinçsizce olsun süreklilik gösterir. Aşk, hakîkat,

Fanzin

Fanzin, herhangi bir kişi ya da kurumdan hiçbir finansal destek almaksızın fanzincilerin istek ve çabalarıyla çıkan, genellikle fotokopiyle çoğaltılan basılı

Modern İnsanın Mabedi AVM’ler

Alışveriş, insanoğlunun yerleşik düzene geçip tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlaması kadar eskidir. Kısıtlı ürünler üretebilen insan, yerleşik düzenin getirdiği ihtiyaçlarının

Ne Ararsan Bulunur Derde Devâdan Gayrı!

Muhterem editörüm merhaba. Sana yazı göndermeyeli iki aya yakın bir zaman geçti. Bunun nedeni olarak onlarca şey söyleyebilirim. Ama ne

Edebiyatımızda Roman – 2

Modernleşme – Batılılaşma Çabaları “Modernleşme” kelimesi, geleneğe bağlı olanın yerine konulan ve yeniyi niteleyen durum anlamına gelen “modern” kelimesinden türetilmiştir.

Yönelişler Dergisi

Edebiyatımızın sürükleyicisi olan dergiler, birçok edebî akımın ve yönelişin öncülüğünü yapmışlardır. Düşünce dünyamıza dokunan dergilerin, fikrî zenginliği arttırmak ve kültür

Edebiyatımızda Roman – 1

Roman, Latince “halk dili” anlamına gelen ve bu dille yazılan hikâyelere denir. İlk defa Avrupa’dan yazıldığı genel olarak kabul edilir.

Osmanlı’da Basın

Osmanlı’da basının kurulması ve gelişmesi değerlendirildiğinde ilk gazetelerin, Osmanlı Devleti’nin gerileme veya yıkılma dönemlerinde çıkarıldığı dikkat çeker. O dönem Osmanlı

Bul İsveç’i Al Nobel’i!

Nobel Edebiyat Ödülleri, 1896 senesinde ölen Alfred Nobel’in vasiyet üzerine 1901 senesinde Nobel Ödülleri’nin bir dalı olarak verilmeye başlandı. İlk